SJGYblog

Módosult a Széchenyi 2020-as hitelek és kombinált hitelek eljárásrendje
2018/02/15

A Miniszterelnökség módosította a Széchenyi 2020 önálló és kombinált hitelprogramokhoz kapcsolódó egységes eljárásrendi szabályokat. A módosított eljárásrend 2018. február 15-én lép hatályba és akár már a beadott igénylésekre is érvényes lehet.

Módosult az önálló és a kombinált hitelprogramok eljárási rendje

A KKV-kat érintő legfontosabb változások

 • az idegen, vagy részben idegen tulajdonban lévő ingatlanon eszközölt beruházás esetei ki lettek bővítve napelem park létrehozására irányuló projekt részleteivel, a bérleti szerződés tartalmi elemei módosításra kerültek (ld. 4.2.1. pont),
 • módosultak az ingatlanok fedezetként történő elfogadhatóságának feltételei (akár többszörösen terhelt ingatlan is fedezeti körbe vonható; ld. 5.2. pont),
 • megjelent két új fedezeti forma: adósságszolgálati célú óvadék (ld. 5.8. pont) és bankszámla-követelésen alapított zálogjog (utóbbi kizárólag abban az esetben lehet fedezet, ha anyavállalati kezességgel, az anyavállalat minősítése alapján történik a hiteligénylés; ld. 5.9. pont),
 • módosultak a szerződéskötési feltételek (ld. 7. pont)
 • a folyósítási feltételek kiegészültek a személyi jellegű ráfordítások elszámolásával kapcsolatosan benyújtandó dokumentumok körével, ill. azzal, hogy a hitelből lehívásra kerülő minimum 1 millió Ft-os limit az EFOP-5.1.1.-17 kódszámú EFOP Pénzügyi Eszköz hitelre és a GINOP-8.8.1-17 kódszámú Foglalkoztatás ösztönzése hitelre (ld. 8.2.2. pont),
 • amennyiben a kedvezményezett által még ki nem egyenlített számlát kiállító személy adószáma törlésre kerül, úgy az általa kiállított számla alapján a kölcsön folyósítását meg kell tagadni (ld. 8.2.2. pont),
 • módosultak a kombinált termékek előleg folyósításához bekérendő dokumentumok listája (ld. 8.3.2. pont),
 • az Általános Csoportmentességi Rendelet módosítás miatt változott a támogatástartalmi fejezet (ld. 10. pont)

Az Eljárási Rend a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó, az Eljárási Rend 1. pontja alapján:

 • a már benyújtott, azonban még el nem bírált hitelkérelmek vonatkozásában minden esetben jelen Eljárási Rend szabályait kell alkalmazni. A Hitelkérelemben megjelölt feltételek (pl. biztosítékok) módosítása hiánypótlás vagy tisztázó kérdés keretében lehetséges, amelyre válaszul a Hiteligénylő nyilatkozni köteles a módosítási igényéről,
 • amennyiben a Hiteligénylő hitelkérelme pozitívan került elbírálásra, azonban a szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a Kölcsönszerződést az eredeti bírálatnak megfelelően lehet megkötni. A Hiteligénylő a Kölcsönszerződés megkötését követően kezdeményezheti annak módosítását, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók,
 • a korábbi Eljárási Rend alapján már megkötött Kölcsönszerződések esetében az Adós jogosult a Kölcsönszerződés módosítását kezdeményezni, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.

A 2018.02.15-én hatályba lépő módosított eljárásrendek megtalálhatóak az adott konstrukció letölthető dokumentumai között, vagy közvetlenül az alábbi linkre kattintva: Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok ELJÁRÁSI RENDJE.