SJGY

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP2-6.1.1-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a fiatal gazda pályázatról

A közkeletű nevén fiatal gazda pályázat, vagyis a VP2-6.1.1-16 kódszámú A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás c. pályázat induló mezőgazdasági vállalkozások számára nyújt fejlesztési elképzeléseik megvalósítására lehetőséget.

A VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtására 2017. március 16-tól van lehetőség. Lássuk a 2017-es fiatal gazda pályázat feltételeit!


Mi a támogatás célja?

A fiatal gazda támogatás (pályázat) legfőbb célja, hogy a vidéken élő fiatalok itthon, helyben megtalálják számításukat, mezőgazdasági vállalkozásuk sikeresen helyt tudjon állni a térség gazdaságában, hozzájárulva a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez.


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • 40 000 EUR-nak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatás,
 • az első kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatás a teljes összeg 75%-a,
 • a fennmaradó 25% támogatás legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap után igényelhető

Mire lehet fordítani a támogatást?

Az egyösszegű átalány alapú elszámolás miatt a kedvezményezett nem köteles elszámolásához benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, vagyis a támogatás kvázi minden olyan költség finanszírozására fordítható, mely segíti a pályázatában megfogalmazott, támogatott célok elérésében.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

100%

(a fejlesztés helyszínétől függetlenül!)

A VP2-6.1.1-16 Fiatal gazda pályázat felhívása

Kik pályázhatnak?

Természetes személy, aki:

 • 18 és 40 év közötti, főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozó és
 • mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja és
 • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik és
 • pályázáskor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 Standard Termelési Értékkel (STÉ) rendelkezik (akár partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokkal együtt).

Jogi személy, mely / melynek:

 • mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül és
 • kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 18 és 40 év közötti és
 • kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként és
 • kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik és
 • pályázáskor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

Hogyan érhető el minél magasabb pontszám a bírálat során?

 • ökológiai gazdálkodás folytatásával (vagy erre vonatkozó kötelezettségvállalással),
 • 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontjának i, ii, iv, v alpontjai szerinti minőségrendszerben való részvétellel (vagy erre vonatkozó kötelezettségvállalással),
 • környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítésével,
 • vállalni kell, hogy a működtetési időszak 4. évében a gazdaság STÉ szerint meghatározott üzemméretének legalább 80%-a állattenyésztésből és/vagy kertészetből fog származni,
 • az igénylő minél magasabb szintű szakirányú végzettséggel rendelkezik,
 • az igénylő rendelkezik releváns mezőgazdasági szakmai gyakorlattal,
 • az igénylő főállású alkalmazottat fog foglalkoztatni (megváltozott munkaképességű alkalmazása többlet pontszámot eredményez),
 • az üzleti tervet jól állítják össze (az elérhető 100 pontból 55 az üzleti terv minőségén múlik!)

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó, vagy annak kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető olyan támogatásban, amelynek forrása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) volt,
 • a VP2-6.3.1-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban és a VP2-6.3.1-16 pályázata 2. mérföldkövét még nem érte el,
 • jelen VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt, vagy egyéni vállalkozói jogviszonyban főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • azon vállalkozások is pályázhatnak, melyek már több éve, fő tevékenységként nem mezőgazdasággal foglalkoznak és a mezőgazdaságba fő tevékenységként a pályázat benyújtása előtt max. 12 hónappal kezdtek bele (természetesen a többi feltételnek is meg kell felelni),
 • 5 éves működtetési (azaz kvázi fenntartási) kötelezettség van,
 • a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni kell, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek eleget kell tenni,
 • a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított max. 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projektet,
 • a vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül,
 • előleg igénylésére nincs lehetőség,
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a projekt megvalósítására 54 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg,
 • az eddig megjelent fiatal gazda pályázatok ponthatárai az alábbi oldalon érhetőek el: https://www.sjgy.hu/palyazatok/fiatal-gazda-2015
Hasznos információk

A VP2-6.1.1-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás.