SJGY

Fiatal gazda pályázat 2015 (LEZÁRULT)

A fiatal gazdák agrártámogatása, más néven a "fiatal gazda pályázat" benyújtására 2015. május 18. és 2015. június 1. között volt lehetőség (a fenti határidőn belül postai úton a pályázó lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségen).


A támogatás célja

A fiatal gazda támogatás (pályázat) legfőbb célja, hogy a vidéken élő fiatalok itthon, helyben megtalálják számításukat, mezőgazdasági vállalkozásuk sikeresen helyt tudjon állni a térség gazdaságában, hozzájárulva a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez.


Rendelkezésre álló forrás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete (a továbbiakban: MvM rendelet) szerint a rendelkezésre álló forrás 31 692 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 milliárd forint.


A támogatás összege

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékekkel számolva

 • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 EUR-nak,
 • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 EUR-nak,
 • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 EUR-nak

megfelelő forintösszeg. A támogatás a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített EUR/HUF árfolyamon kerül kifizetésre. Az első kifizetési kérelem benyújtásakor 90% "előleg" igénylésére van lehetőség.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

100%

(a fejlesztés helyszínétől függetlenül)

Fiatal gazda pályázat (2015) a Magyar Közlönyben

Pályázók köre

 • 18 és 40 év közötti - mezőgazdaság irtánt elkötelezett - természetes magánszemély,
 • az MvM rendeletben meghatározott szakképesítések, valamint végzettségek közül legalább eggyel-eggyel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik

A támogatás bírálata során előnyt élvező szempontok

 • az igénylő BSc szintű szakirányű végzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy a 10%-os kifizetési kérelem benyújtásáig megszerzi azt,
 • az igénylő- állattenyésztési és / vagy kertészeti tevékenységet kíván végezni,
 • az igénylő vállalja a főállású mezőgazdasági tevékenységet,
 • az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy a KSH adatai szerint ezer fő alatti településen van, vagy lesz,
 • az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van,
 • az igénylő rendelkezik mezőgazdasági szakmai gyakorlattal,
 • az igénylő főállású alkalmazottakat fog foglalkoztatni,
 • az igénylő életvitelszerű tartózkodási helyétől a gazdaság legtávolabbi pontja max. 30 km-re található,
 • az üzleti tervet és a pénzügyi tervet jól állítják össze (az elérhető 115 pont több, mint 1/3-a az üzleti terv minőségén múlik!)

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • hiánypótlásra nincs lehetőség,
 • a támogatási jogosultság kötelezettségátadás és jogutódlás keretében nem ruházható át,
 • a támogatást elnyerő köteles mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni,
 • a támogatáshoz szorosan kapcsolódó fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés elvégzése kötelező,
 • 5 éves fenntartási kötelezettség van,
 • a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni kell, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek eleget kell tenni,
 • a pályázó gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és a fenntartási időszak alatt tartania kell,
 • az EUME segédlet az alábbi helyről tölthető le: EUME kalkulátor 2014,
 • nem pályázhat, aki már nyújtott be agrár-, vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet / pályázatot (kivételeket ld. az MvM rendeletben),
 • a 2015-ös fiatal gazda pályázat eredeti kiírását a Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete tartalmazza, mely az alábbi oldalon tekinthető meg: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2015. évben igényelhető támogatás
Hasznos információk

Aktuális és korábbi ponthatárok

A fiatal gazda támogatás (pályázat) nyertesei nemcsak postai úton, írásban kapnak értesítést a Magyar Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH), hanem az MVH elektronikus Ügyfél-tájékoztatási rendszerén keresztül is ellenőrizhetik, hogy megfeleltek-e a pályázat követelményeinek, illetve milyen pontszámokat kaptak. Az aktuális ponthatárokat az MVH a honlapján is közzéteszi.


A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához EMVA-ból igényelhető támogatást eddig öt alkalommal hirdettek meg. A statisztikák alapján kijelenthető, hogy az idő előrehaladtával egyre növekedett a nyeréshez szükséges ponthatár:


 ÉvA támogatási rendelet számaMaximálisan elérhető pontszámPonthatár
2007 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 100 64
2009 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 170 132
2012 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 164 131
2014 34/2014. (IV. 04.) VM rendelet 120 90
2015 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 115 100


Pályázatfigyeléssel, pályázatírással, mezőgazdasági és egyéb gazdaságifejlesztési üzleti terv készítésével, valamint projektmenedzsmenttel nemcsak Pécsett vagy Baranya megyében, de az ország egész területén foglalkozok. Kérje árajánlatomat!