SJGY

Kombinált Mikrohitel - Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a pályázatról

A konstrukció összefoglaló elnevezése - a támogatás jellegéből adódóan - Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztése c. pályázatból (GOP-2.1.1/M) származó vissza nem térítendő támogatást kedvezményes kamatozású mikrohitellel - azaz visszatérítendő támogatással - kombinálja. A két rész egymástól elválaszthatatlan egységet képez, vagyis a kettő csakis együtt nyerhető el.

A pályázat és a visszatérítendő támogatás számos rejtett buktatót tartalmaz, illetve a felhívás a pályázat meghirdetése óta több ponton is módosult. Lássuk is a részleteket!


A támogatás főbb jellemzői

 • mikrohitellel (visszatérítendő támogatással) kombinált utófinanszírozású vissza nem térítendő támogatás, melyek mindegyike csekély összegű támogatásnak minősül,
 • maximum 20 millió Ft (vállalkozásfejlesztési alapítványoknál max. 10 millió Ft), legfeljebb 9% kamatozású, forint alapú mikrohitel, mely nem haladhatja meg a projekt értékének 60%-át,
 • maximum 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, mely nem haladhatja meg a projekt értékének 45%-át,
 • a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás (mikrohitel) mértékét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 45%

Pályázati felhívás

A szükséges önerő mértéke: a projektérték min. 10%-aMire lehet fordítani a támogatást?

 • új, egyenként minimum 200 ezer Ft értékű tárgyi eszköz beszerzésére (VTSZ lista),
 • információs technológia (IT) fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum 30 ezer Ft értékű új hardver eszközök vásárlására,
 • információs technológia (IT) fejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésére (TESZOR lista),
 • infrastrukturális és ingatlan beruházásra,
 • ingatlanvásárlásra.

Pályázók köre

Mikrovállalkozásnak minősülő:

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok (Kft. (KSH 113), Nyrt. (KSH 114), Zrt. (KSH 114), Európai részvénytársaság (KSH 115)),
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (Kkt. (KSH 211), Bt. (KSH 212), Egyéni cég (KSH 213), Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (KSH 226)),
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek, közjegyzők (amennyiben nem közjegyzői iroda tagjaként végzik tevékenységüket), önálló bírósági végrehajtók (amennyiben nem végrehajtói iroda tagjaként végzik tevékenységüket), magánállatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők (KSH 231, 232),
 • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek, közjegyzők (amennyiben nem közjegyzői iroda tagjaként végzik tevékenységüket), önálló bírósági végrehajtók (amennyiben nem végrehajtói iroda tagjaként végzik tevékenységüket), magánállatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők (EVA),
 • szövetkezetek (KSH 122, 124, 125, 126, 127, 129)

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a 2 millió eurót, vagy alkalmazottainak száma több, mint 9 fő,
 • a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR '08 szerint: 01.11 -­ 03.22) teszi ki,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • a GOP Részletes Pályázati Útmutatóban megfogalmazott egyéb ágazati korlátozások.

Területi korlátozás

Kizárólag a település listában szereplő városokban megvalósuló projektekkel lehet pályázni: Segédletek (a file - a GOP település listán kívül - egyéb segédleteket is tartalmaz, pl. Eljárásrend, ÁSZF, VTSZ lista, TESZOR lista, jogszabályok listája, ANNEX I. lista, pénzügyi tájékoztató a záró beszámolóhoz, ill. kifizetés igényléshez, stb.)


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • induló (kezdő) vállalkozás is pályázhat,
 • kizárólag a mikrohitel részre (visszatérítendő támogatásra) kell fedezetet nyújtani a vissza nem térítendő támogatás fedezet nélkül elnyerhető,
 • a mikrohitel közvetítők fedezeti elvárásai különböznek egymástól, ám a legtöbb közülük ingatlan fedezetet fogad el,
 • ingatlanvásárlás esetén a megvásárolandó ingatlan képezheti a mikrohitel rész fedezetét,
 • ingatlanvásárlás és -fejlesztés esetén - speciális feltételek teljesítésekor - lehetőség van az ingatlant bére adni (az ingatlan hasznosítása során továbbra sem valósulhat meg lakás/lakhatás/szálláshely szolgáltatás célú fejlesztés),
 • érdemes olyan mikrohitel közvetítőt választani, amelyik valóban fix kamatozással kínálja a Kombinált Mikrohitel visszatérítendő részét,
 • hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség,
 • az elutasított pályázatokat javítás után újra be lehet nyújtani,
 • előleg igénylésére nincs lehetőség,
 • a vissza nem térítendő támogatásra kizárólag egy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem,
 • a Kombinált Mikrohitel konstrukció visszatérítendő támogatásra (mikrohitelre) vonatkozó részét a mikrohitel közvetítője bírálja el,
 • a Kombinált Mikrohitel konstrukció pályázati részét a MAG Zrt. bírálja el,
 • a pályázat egyik kötelező vállalása, hogy a pályázó személyi jellegű ráfordításainak összege a projekt befejezését követő két éven belül érje el a kapott vissza nem térítendő támogatás 50%-át,
 • a vissza nem térítendő támogatás egésze, a mikrohitelnek pedig a közvetítő által küldött - támogatástartalom igazolásban szereplő része - de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül,
 • Kombinált Mikrohitel közvetítők listája: Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program közvetítők (MV Zrt.).
Hasznos információk

A 2013. február 28-ig meghosszabbított, de február 8-án mégis lezárt GOP-2011-2.1.1/M pályázat kiírása a Széchenyi 2020 pályázati portálon található: Mikrovállalkozások fejlesztése.