SJGYblog

Körkép - visszalépés a fizetési moratóriumba
2020/05/04

Érdekesség gyanánt összegyűjtöttem, hogy a hazai kereskedelmi bankok hogyan kezelik azt az - amúgy teljesen életszerűnek mondható - helyzetet, amikor az adós nyilatkozatot tett, mely szerint a továbbiakban is a rendes ügymenet szerint (szerződés szerint) szeretné törleszteni meglévő hitelét, majd ezt követően mégis élne a fizetési moratóriummal.

Fizetési moratórium helységnévtábla

Vajon az adósnak jeleznie kell bármit a bank felé, vagy a fizetési moratórium ilyen esetben is automatikus (annak ellenére, hogy korábban már ennek ellenkezőjéről állapodott meg az adós és a bank) és a bank a fizetés elmaradásának hátterében meghúzódó információ hiányában is köteles fizetési moratóriumot alkalmazni az adott ügyletet (talán nem szükséges ecsetelni, hogy nem ugyanaz a helyzet, ha valaki azért esik akár 1 nap késedelembe, mert nem tud fizetni, vagy azért, mert megfeledkezett róla)? Lássuk, mi a jelenlegi gyakorlat a nagyobb bankoknál!


Budapest Bank Zrt.

„Az Adós képviseletében tudomásul veszem/tudomásul vesszük továbbá, hogy amennyiben az Adós a jövőben élni kíván a Rendeletben foglalt fizetési moratórium lehetőségével, úgy arról az Adós a Bankot írásban tájékoztatni köteles, azzal, hogy ezen változtatás kizárólag az értesítés Bankhoz történő beérkezését követően esedékes fizetési kötelezettségeket érinti.”
Forrás: https://www.budapestbank.hu/sw/static/file/Nyilatkozat_a_torlesztes_folytatasarol_vallalati_ugyfelek.pdf


CIB Bank Zrt.

„Felhívjuk figyelmét, hogy a fent hivatkozott kormányrendelet alapján az ügyfeleknek joguk van az eredeti hitel-/kölcsönszerződések szerinti teljesítésre. Erre lehetőséget biztosítunk ezen tájékoztató tudomásul vételét követően. Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot később bármikor visszavonhatja, ha mégis szeretne élni a hiteltörlesztés szüneteltetésével.”
Forrás: https://www.cib.hu/document/documents/CIB/Szem%C3%A9lyi-k%C3%B6lcs%C3%B6n/tajek_moratorium_200325.pdf


Duna Takarék Bank Zrt.

„Ha Ön korábban jelezte, hogy a hitel törlesztőrészleteit továbbra is fizetni szeretné, azonban megváltoztatná a kérelmét, és élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, kérjük jelezze Bankunknak. A kérelmét, Bankunk általi feldolgozását követően, első törlesztési esedékességtől tudjuk figyelembe venni. A kérelem feldolgozása 2 banki munkanapot vesz igénybe.”
Forrás: https://www.dtbank.hu/hu/hasznos-informaciok/hiteltorlesztesek-fizetesi-haladeka/informaciok-hiteltorelsztesek-fizetesi-haladekarol-vallalati-ugyfeleink-szamara


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

„Azon ügyfelek, akik nyilatkoztak arról, hogy tovább szeretnék fizetni kölcsönüket az eredeti szerződéses feltételek szerint, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, ezt a fizetési moratórium időtartama alatt, 2020.12.31-ig, bármikor megtehetik, e joguk nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e joguk gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülnek alkalmazásra.”
Forrás: https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/hiteltorlesztest-konnyito-intezkedesek


GRÁNIT Bank Zrt.

„Fontos tudni továbbá azt is, hogy amennyiben bárki most úgy dönt, hogy továbbra is szerződésszerűen törleszt, később – például, ha megváltozik az anyagi helyzete, illetve a gazdálkodási körülménye – dönthet úgy, hogy mégis igénybe veszi a moratóriumot.”
Forrás: https://granitbank.hu/aktualis/koronavirus/2020/04/01/torlesztes-folytatasa.html


K&H Bank Zrt.

„A fizetési moratórium időtartama alatt a további teljesítés kapcsán tett nyilatkozat bármikor módosítható.Amennyiben tehát Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van.”
Forrás: https://www.kh.hu/moratorium


KDB Bank Európa Zrt.

„Amennyiben a kölcsön törlesztése az ügyfél fizetési számláján keresztül történik – ideértve különösen a folyószámlahitelt – a törlesztés folytatásához vagy ismételt leállításához Ügyfelünknek minden esetben nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben ügyfelünk a kölcsöntörlesztését fizetési számlának nem minősülő törlesztési (technikai) számlán keresztül, vagy a Bank főkönyvi számlaszámára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel rendezi, úgy nyilatkozattétel nélkül is bármikor folytathatja vagy leállíthatja törlesztését. Ha nem történik átutalás vagy befizetés, a moratórium automatikusan vonatkozik a kölcsönre”
Forrás: https://www.kdbbank.eu/hiteltorlesztesi-haladek


MagNet Bank Zrt.

„Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a moratórium időtartama alatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, erről azonban kérjük, hogy szintén tájékoztassa Bankunkat! Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen tájékoztatás beérkezéséig korábbi tájékoztatása érvényes és Bankunk úgy tekinti, hogy Ön nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével és hiteltörlesztését teljesítjük amennyiben az arra elegendő fedezet rendelkezésre áll.”
Forrás: https://www.magnetbank.hu/hitelmoratorium-tajekoztato


MKB Bank Nyrt.

„Bejelentem, hogy a 47/2020. (III.18.) számú kormányrendelet szerinti fizetési moratóriumot nem kívánom igénybevenni, Hitelszerződésem alapján fennálló tartozásomat az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben mégis élni kívánok a Hitelszerződés alapján fennálló tartozásom teljesítésének fizetési moratórium alatti felfüggesztésével, azt jelen Bejelentésem visszavonásával jelezhetem a Bank felé.”
Forrás: https://www.mkb.hu/tajekoztatas/hitel-moratorium/lakossagi


Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

„A fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga és lehetősége van visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá. Ezen joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra. A fizetési moratórium ideje alatt akár többször is módosíthatja fizetési szándékát.”
Forrás: https://www.oberbank.hu/#


OTP Bank Nyrt.

„Ha korábban nyilatkozott törlesztés folytatásról, de most leállítaná itt nyilatkozzon!”
Forrás: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Hitelek/Hiteltorlesztesek-felfuggesztese


Polgári Bank Zrt.

„Azon ügyfelek, akik jogosultak a fizetési moratóriumra, azonban nyilatkozatuk alapján az eredeti szerződési feltételek szerint továbbra is teljesíteni szeretnék a törlesztést, a fizetési moratórium ideje alatt bármikor élhetnek a fizetési moratórium lehetőségével. Tekintettel azonban arra, hogy korábbi nyilatkozatuk alapján csoportos beszedési megbízás útján továbbra is igényelték a törlesztőrészletek levonását és nyilatkozatuk visszavonásig érvényes, így újabb nyilatkozat megtétele szükséges, melyben visszavonják korábbi nyilatkozatukat.”
Forrás: https://www.polgaribank.hu/#hiteltorlesztesi_moratorium


Raiffeisen Bank Zrt.

„A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a későbbiek során – ha úgy dönt – újra beléphessen a fizetési moratóriumba. Amennyiben Ön a fizetési moratórium ideje alatt fizetési kötelezettségét bármikor nem teljesíti, fizetési kötelezettsége fedezetét nem biztosítja, vagy a Raiffeisen Bankot a fizetési moratóriumba történő visszalépéséről tájékoztatja, a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriumba való visszalépését tudomásul veszi.”
Forrás: https://www.raiffeisen.hu/moratorium


Sbrebank Magyarország Zrt.

„A fizetés moratórium újbóli igénybevételére 2020. december 31-éig Önnek tehát lehetősége van azt követően is, amennyiben a moratóriumból való kilépésre vonatkozóan megállapodás jött létre Bankunkkal, amely szándékot Önnek jeleznie kell Bankunk felé annak érdekében, hogy kérésének mielőbb eleget tehessünk, de természetesen amennyiben észleljük azt, hogy fizetési nehézsége adódhatott, Bankunk is felveszi Önnel a kapcsolatot a törlesztési szándékait illetően, felhívva a figyelmét arra, hogy amennyiben a törlesztőrészlet terhelése egyenleg hiányában sikertelen, akkor a moratórium lép életbe.”
Forrás: https://www.sberbank.hu/hu/alkalmazasok/hirek.html?newsId=8c808b0d-6ca3-4eb7-b027-1d5c24216f36


Takarékbank Zrt.

„Felelős bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitelei törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai továbbra is lehetővé teszik hitelei törlesztését, akkor azok további rendszeres törlesztésével elkerülheti, hogy a fizetési haladék miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő meghosszabbodjon. Ha bevételeiben időközben kedvezőtlen változás történik, akkor automatikusan visszakerülhet a fizetési moratóriumba, amennyiben a törlesztőrészletét nem fizeti meg a szerződésében foglaltak szerint.”
Forrás: https://takarekbank.hu/hitel-torlesztesi-moratoriummal-kapcsolatos-informaciok#


UniCredit Bank Zrt.

„Ha nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a fizetési moratórium jogszabályi időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, akkor ahhoz újabb ezirányú nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve ha csoportos beszedési megbízások esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.”
Forrás: https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/moratorium.html


Összefoglaló táblázat a fizetési moratóriumba történő visszalépésről

BankAutomatikus a visszalépésNem automatikus a visszalépés
Budapest Bank Zrt. X
CIB Bank Zrt. X
Duna Takarék Bank Zrt. X
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. X
GRÁNIT Bank Zrt. ? ?
K&H Bank Zrt. X
KDB Bank Európa Zrt. X X
MagNet Bank Zrt. X
MKB Bank Nyrt. X
Oberbank AG Mo-i Fióktelep X
OTP Bank Nyrt. X
Polgári Bank Zrt. X
Raiffeisen Bank Zrt. X
Sbrebank Magyarország Zrt. X
Takarékbank Zrt. X
UniCredit Bank Zrt. X


Automatikus opt-in egyedi opt-out után?

Az összképet árnyalja dr. Almási Adrienn, a Magyar Nemzeti Bank vezető fogyasztóvédelmi szakértőjének Mi történik a hitelekkel a törlesztési moratórium alatt? c., az MNB, illetve számos hazai sajtótermék honlapján megjelent írása.

„Jelzésnek tekinthetők az átutalások, befizetések is.... Amennyiben a moratórium alatt a törlesztés mellett döntünk és közben pénzügyi teherviselő képességünk esetleg kedvezőtlenül változik, akkor a moratórium ismét – bármilyen újabb nyilatkozat nélkül - automatikus védőhálót nyújt számunkra...”
Forrás: https://www.mnb.hu/letoltes/dr-almasi-adrienn-mi-tortenik-a-hitelekkel-a-torlesztesi-moratorium-alatt.pdf

Ugyan dr. Almási Adrienn, illetve a bankok egy része is az automatikusság elvét vallja (ld. fenti táblázat), ám a helyzet nem ennyire egyértelmű, mivel a Kormány 47/2020. (III. 18.) és 62/2020. (III. 24.) sz. rendeletei nem szabályozzák a fizetési moratórium „elutasítása” utáni fizetési moratóriumba való lépés helyzetét.

Technikailag azt, hogy kvázi automatikus legyen a fizetési moratóriumba történő visszalépés (vagy a fizetési moratórium alkalmazásáról való „lemondást” követően az első belépés), a legkönnyebben úgy lehet megoldani, hogy
A./ valójában a fizetési moratóriumot külön nyilatkozatban „lemondó” ügyfél ügylete is fizetési moratórium alatt van, vagy
B./ ha a fizetési moratóriumot külön nyilatkozatban „lemondó” ügyfél ügylete késedelembe esik, a banki rendszer automatikusan fizetési moratórium alá helyezi az ügyletet.

No de miért lényeges mindez? Ha a fizetési moratóriumról való lemondó nyilatkozat megtételét követően valóban automatikusnak kellene lennie a fizetési moratóriumnak, akkor kvázi a fizetési moratóriummal nem élőknek sem lehetne késedelmi kamatot felszámítani. Könnyen előfordulhat, hogy az ügyfél szimplán csak feledékenységből, vagy technikai okok miatt nem fizette meg aktuális törlesztőrészletét egy napig.

Az automatikusság ellen szól az is, hogy a 47/2020 (III. 18.) sz. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése akként fogalmaz, hogy amennyiben „... a felek eltérően nem rendelkeznek...”, azaz a fizetési moratóriumból csak mindkét fél beleegyezésével lehet kilépni. Mivel a szerződő felek egyszer már rendelkeztek a fizetési ütemezés fenntartásáról, így logikusnak tűnik, hogy az ebből az állapotból való kilépést, azaz ebben az esetben a fizetési moratóriumot is valamiféle tevőlegesség, cselekmény előzze meg.

Mint a fentiekből is látszódik, eléggé vegyes a kép, ki így, ki úgy értelmezi a jelenlegi helyzetet, ráadásul a bankok eljárásrendjei bármikor változhatnak, így a fizetési moratóriumba való visszalépés előtt célszerű áttanulmányozni az adott bank honlapját és alaposan tájékozódni az aktuális előírásokról!


Frissítés

Frissítés - MNB GYIK

2020.05.07-én jelent meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján egy folyamatosan frissíteni tervezett Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a törlesztési moratóriummal, valamint a pandémiával összefüggő felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatosan (a dokumentum pár napig nem volt elérhető, mivel a PDF-re mutató linket elrontották).

A gyűjtemény számos kérdésre ad egzakt választ, de jelenlegi témánkra kevésbé kielégítő válaszok szerepelnek benne. A szerzők meg is jegyzik, hogy a két Kormányrendelet sajnos nem szabályozza az opt-out utáni opt-in kérdéskörét, így ennek megfelelően csak álláspontot, illetve jó gyakorlatokat fogalmaz meg (ld. I.7. sz. kérdésre adott válasz).

Az MNB törlesztési moratóriummal, valamint a pandémiával összefüggő felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatos, aktuális (19. heti és az azt követő) GYIK-je az alábbi linken érhető el: https://www.mnb.hu/letoltes/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-torlesztesi-moratoriummal-valamint-a-pandemiaval-osszefuggo-felugyeleti-intezkedesekkel-kapcsolatosan.pdf