SJGYblog

Separated at birth... again?
2016/03/29

Nem véletlen a cím, mint ahogy az sem véletlen, hogy az öt pályázatot szinte egyszerre, közel azonos feltételekkel írták ki. Deja vu érzés fogja el az embert, hiszen a kertészeti pályázatoknál láthattunk már ilyet.

Melyek az aktuális iker pályázatok?

 • VP-2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
 • VP-2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • VP-2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • VP-2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • VP-2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
Állattartó telep pályázatok kollázs

Miben hasonlít, vagy akár egyezik meg az öt pályázat?

Röviden: szinte mindenben. A pályázatok számos ponton szóról szóra megegyeznek. Összehasonlítottam a kiírásokat és a legfontosabb egyezéseket az alábbi pontokba szedve foglaltam össze.

1. A támogatás összege egyéni és kollektív beruházás szerint differenciált: előbbinél egy alacsonyabb, utóbbinál magasabb a támogatás maximális összege.

2. A pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek.

3. A pályázók köre (mezőgazdaság termelők / konzorcium) megegyezik, valamint a pályázatból kizártak köre is azonos mind az öt támogatásnál.

4. Mivel a támogatás legalább 80% - át a max. 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek.

5. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása max. 40% és 50% között van (a pályázó termelő(k) méretétől és a beruházási helyszíntől függ), ám kollektív projekt, illetve fiatal mezőgazdasági termelő (nem összekeverendő a fiatal gazdával) esetén +10% és +10% jár mind az öt konstrukciónál.

6. Az elszámolható költségek köre mindegyik most megjelent állattartó telepfejlesztési pályázatban szerepel.

 • építéssel járó állattartási technológia kialakítása,
 • építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
 • a projekthez szorosan kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozása (az összköltség max. 2% - a),
 • mérnökök / könyvvizsgáló díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek.

7. Az önrész mértéke mind az öt pályázat esetében megegyezik. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie, illetve természetes személy pályázó esetén a pályázat benyújtásához az önerő rendelkezésre állásáról elegendő nyilatkozatot tenni.

8. Az öt állattartó telep korszerűsítési pályázat egyike sem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

9. 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges.

10. Nem részesülhet támogatásban az, aki a beruházási helyszínhez kapcsolódóan egyszer már nyert és támogatást hívott le az adott konstrukción belül.

11. Nem részesülhet támogatásban az, aki a VP-2-4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a beruházási helyszínhez kapcsolódóan már nyert támogatást.

12. Csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani.

13. Megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg (kivétel az infrastrukturális beruházás, mivel ekkor az MVH előzetes helyszíni szemléjét követően kezdhető meg a projekt).

14. A projektek megvalósítására egységesen 24 hónap áll rendelkezésre.

15. Teljesen kezdő vállalkozások nem indulhatnak a pályázatokon.

16. A kötelező vállalások mind az öt pályázatnál megegyeznek:

 • létszámtartás,
 • állatlétszám szinten tartása,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés.

Hogyan különböztessük meg az ötös ikreket?


Iker bárányok

1. Mint ahogy azt a címek is sugallják, az öt pályázat öt különböző csoportba sorolt állattartó telep típus fejlesztését segíti.

A VP-2-4.1.1.1-16 kódszámú pályázat a lófélék, húshasznosítású galambok, struccok, emuk, fürjek, nyulak, méhek, vagy éppen csincsillák, a VP-2-4.1.1.2-16 kódszámú támogatás a baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), a VP-2-4.1.1.3-16 kódszámú támogatás a szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly), a VP-2-4.1.1.4-16 sz. kiírás a juh- és kecskefélék, míg a VP-2-4.1.1.5-16 sz. felhívás pedig a sertések tartási körülményeinek fejlesztésére szolgál.

2. A pályázónak a különböző állatok típusai szerinti FM / FVM rendeletekben foglalt előírásoknak kell megfelelniük.

3. A pályázatok benyújtására öt különböző időponttól van lehetőség.

Végszó

Felmerülhet a jogos kérdés: vajh öt különböző pályázatról van szó, vagy egy pályázati koncepciót bontottak öt részre? Találgatni lehet, de nem érdemes, választ pedig nem valószínű, hogy kapunk.

Vajon észszerű döntés volt a kertészeti támogatásokhoz hasonlatosan külön választani a pályázatokat és egyenként meghirdetni azokat? Szerintem a válasz újra: igen. Egyenként is kellőképpen el lehet ezeket bonyolítani, összegyúrva viszont még ennél is kuszább eredményt kaptunk volna.

A pályázatok eredeti felhívásai a http://palyazat.gov.hu oldalon, míg a fontosabb megállapítások és belső összefüggések összefoglalva az https://www.sjgy.hu oldalon olvashatóak.