SJGYblog

Separated at birth? A négy kertészeti korszerűsítési pályázat közös vonásai
2016/02/07

Nem véletlen a cím, mint ahogy az sem véletlen, hogy a négy pályázatot szinte egyszerre, szinte azonos feltételekkel írták ki.

Melyek is ezek a pályázatok?

  • VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
  • VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
  • VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
  • VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
Kertészeti pályázatok kollázs

Miben hasonlít, vagy akár egyezik meg a négy pályázat?

Röviden: rengeteg paraméterben. A pályázatok számos ponton szóról szóra megegyeznek. A legfontosabb egyezéseket az alábbi pontokba szedve foglaltam össze.

1. A támogatás összege egyéni és kollektív beruházás szerint differenciált: előbbinél egy alacsonyabb, utóbbinál magasabb a támogatás maximális összege.

2. A pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek.

3. A pályázók köre megegyezik (mezőgazdaság termelők / konzorcium / termelői csoport, termelői szervezet).

4. Mivel a támogatás legalább 80% - át a max. 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek.

5. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása max. 40% és 50% között van (a pályázó termelő(k) méretétől és a beruházási helyszíntől függ), ám kollektív projekt, illetve fiatal mezőgazdasági termelő esetén +10% és +10% jár mind a négy konstrukciónál.

6. Egyes elszámolható költségek köre mindegyik most megjelent kertészeti pályázatban szerepel:

  • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek költségei, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek és eljárások megszerzése,
  • a projekthez szorosan kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozása (az összköltség max. 2% - a),
  • infrastruktúra-fejlesztésre a mezőgazdasági üzemen belül,
  • mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek.

7. Az önrész mértéke mind a négy pályázat esetében megegyezik. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie

8. Ezek a kertészeti pályázati források nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

9. 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges.

10. Nem részesülhet támogatásban az, aki egyszer már nyert és támogatást hívott le az adott konstrukción belül.

11. Csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani.

Hogyan különböztessük meg a négyes ikreket?

1. Eltérőek a fő támogatási irányok / profilok; mint ahogy azt a címek is sugallják, négy különböző kertészeti "szegmens" támogatásáról van szó (üveg- és fóliaházak fejlesztése, ültetvénytelepítés és öntözés korszerűsítése, gyógy- és fűszernövény termesztés, gombaházak és hűtőházak fejlesztése).

2. A négy pályázat egymástól eltérő fenntartási időszakokat állapít meg (ráadásul kettőnél fajtánként kötelező művelésben tartási időt is meghatároz).

3. A pályázatok benyújtására négy különböző időponttól van lehetőség.

Végszó

Felmerülhet a jogos kérdés: vajh négy különböző pályázatról van szó, vagy egy pályázati koncepciót bontottak négy részre? Találgatni lehet, de nem érdemes, választ pedig nem valószínű, hogy kapunk.

Vajon ésszerű döntés volt külön választani a pályázatok és egyenként meghirdetni azokat? Szerintem igen. Egyenként is kellőképpen el lehet ezeket bonyolítani, összegyúrva viszont még ennél is kuszább eredményt kaptunk volna. A kertészeti pályázat (jelenleg) négy részre bontása végre egy olyan döntés, amire azt mondhatom: nem volt rossz döntés.

A pályázatok eredeti felhívásai a http://palyazat.gov.hu oldalon, míg a fontosabb megállapítások és belső összefüggések összefoglalva az https://www.sjgy.hu oldalon olvashatóak.

Megjegyzés

Mivel a vonatkozó kormányhatározatokban, a http://palyazat.gov.hu oldalon, valamint magukban a pályázati felhívásokban igencsak változatos formában jelennek meg a pályázati azonosítók, így élek a gyanúperrel, hogy csak elírás történt a kiiírók részéről és valójában egyféle írásmódjuk van a kódszámoknak (ld. VP2-4.1.3.3-16, VP2-4.1.3.3.-16, VP-2-4.1.3.3.-16 vs. VP-2-4.1.3.3-16).