SJGYblog

Munkahely-fenntartási nyilvántartás
2015/04/14

A GOP-2011-2.1.1/M, illetve egyéb Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázatok fenntartási jelentései, ill. ezek hiánypótlásai során sokan visszatérő problémába ütköztek: az Irányító Hatóság egy bizonyos munkahely-fenntartási nyilvántartás benyújtására kötelezte a pályázókat, ám kezdetben semmilyen specifikációt, vagy leírást nem adtak meg, hogyan is kellene egy ilyen dokumentumnak kinéznie, milyen adatokat kellene tartalmaznia. Ezen pályázóknak szerettünk volna segíteni, azzal, hogy ingyen letölthetővé tettük az általunk szerkesztett és rendszeresített dokumentumot.

Miért van rá szükség?

A 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről 372.2. pontja előírja (pontosabban: lehetőséget biztosít): "A PFJ-hez melléklet nem kérhető be, kivéve, ha a megvalósítás helyszíne és a kedvezményezett székhelye/telephelye nem egyezik meg. Ebben az esetben az iparűzési adó befizetéséről és a projektben foglalkoztatottak számáról információ kérhető." (Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166024.347735)

Mi is ez a nyilvántartás?

A munkahely-fenntartási nyilvántartás nem más, mint a PFJ évére vonatkozó kimutatás / nyilatkozat a foglalkoztatottak létszámának alakulásáról, a részükre megfizetett bérről, valamint a munkavégzés helyéről, külön kiemelve, amennyiben az a beruházási helyszín (projekt megvalósítási helyszín).

Mivel a nyilvántartáson felül számos (ha nem minden) esetben egy nyilatkozatot is kértek, melyben a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy pontosan hány fő munkavállalót foglalkoztat a projekt megvalósítási helyszínén, és részükre a munkabért megfizeti, ezért ezt is a Munkahely-fenntartási nyilvántartásba foglaltuk.

Munkahely-fenntartási nyilvántartás LibreOffice-ban megnyitva

Miért odt?

A válasz nagyon egyszerű: az opensource megoldásokat preferáljuk, így LibreOffice-t használunk. Gyors, kényelmes, ugyanúgy kézreáll, mint az MS terméke, és ami a legfontosabb: ingyenes.

Használja mindenki egészséggel: Munkahely-fenntartási nyilvántartás PFJ-hez.