SJGYblog

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. januári módosítása
2020/02/18

Mint ahogy év elején az a palyzat.gov.hu oldalon meg is jelent (itt), az eddig összegyűlt tapasztalatokat leszűrték és kodifikálták, vagyis esetünkben módosították a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet. Lássuk, melyek voltak a legfontosabb - KKV-kat is érintő - módosítások!

Justitia

Áfával kapcsolatos problémakör rendezése

A módosítás előtt ha változott a pályázó ÁFA köre (ÁFA körbe lépett), esetleg változott a beszerezni kívánt termékek / szolgáltatások ÁFA kulcsa, úgy nem volt mód költségátcsoportosításra (a támogatási összeg erejéig új elemeket építeni a pályázatba). Ilyen esetekben eddig nem igazán lehetett mást tenni, mint a támogatás összegét kellett lecsökkenteni. Értelemszerűen ez sem a pályázónak, sem a pályázatírónak, de végeredményben a pályázat kiírójának sem igazán volt a legjobb megoldás.

A helyzet a Korm. rendelet módosításával akképp változott, hogy a fenti esetekben mostantól már nem lesz szükség csökkenteni a megítélt támogatást, amennyiben valamely projektelem vonatkozásában forráshiány mutatkozik, a költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeg nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, illetve az irányító hatóság (IH) ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen hozzájárul.


Pontosítás hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén

A módosítás egyértelművé tette, hogy a közbeszerzési dokumentumokat az IH elektronikus rendszerébe kell feltölteni (támogathatósági, elszámolhatósági szempontú minőség-ellenőrzés céljából), az IH pedig 5 munkanapon belül kiállítja és megküldi a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatot; a határidő - indokolt esetben - max. öt munkanappal meghosszabbítható.


Korlátok felülvizsgálata

A módosítás előtt utófinanszírozású projekteknél időközi kifizetési igénylések esetén kifizetési igénylést kizárólag azon esetekben lehetett benyújtani, amennyiben az igényelt támogatás összege legalább elérte a teljes megítélt támogatás 10%-át, ill. min. 200 ezer forintot.

A helyzet a Korm. rendelet módosításával oly módon változott, hogy az IH immár felhívásonként megállapíthat ennél alacsonyabb, vagy adott esetben akár magasabb korlátokat is megállapíthasson.


Pontosítások helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez

A helyzet a Korm. rendelet módosításával a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni lehet, ha a helyszíni ellenőrzéssel érintett pályázó (vagy meghatalmazottja) megtagadja / megtagadta a jegyzőkönyv aláírását, pontosítva lettek a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv kiegészítés pályázónak történő megküldés szabályai, illetve törölve lett a rendelet azon előírása, hogy a képzési projektek, konferenciák, workshopot tartalmazó projektek, egyéb rendezvények helyszíni ellenőrzését a rendezvény napján lehet csak lefolytatni.


Bővítették a rendelet 4. sz. mellékletét

A helyzet a Korm. rendelet módosításával ki lett bővítve a kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok mátrixa (az immár 148 elemből álló táblázat megtalálható a rendelet végén).