SJGY

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
VP2-6.3.1-20

Röviden a VP2-6.3.1-20 pályázatról

A Mezőgazdasági kisüzemek támogatása c. pályázat a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de piac-, élet- és fejlődőképes, kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, a meglévő termékszerkezetük piaci pozíciójának stabilizálásához és fejlesztéséhez, a megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállításához, a termelési mód korszerűsítéséhez nyújt segítséget.


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • 15 000 EUR-nak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatás 5 évre,
 • a Támogatói Okirat hatálybalépésekor kerül kifizetésre a támogatási összeg 75%-a,
 • a fennmaradó 25% támogatás legkorábban a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 36. hónap után igényelhető

Mire lehet fordítani a támogatást?

Az egyösszegű átalány alapú elszámolás miatt a kedvezményezett nem köteles elszámolásához benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, vagyis a támogatás kvázi minden olyan költség finanszírozására fordítható, mely segíti a pályázatában megfogalmazott, támogatott célok elérésében.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

100%*

* a pályázó méretétől és a beruházási helyszíntől függetlenül

Széchenyi 2020 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Kik pályázhatnak?

 • őstermelő, vagy
 • mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy
 • szociális szövetkezet,
 • bejegyzett székhelye (őstermelő esetén életvitelszerű tartózkodási helye) már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt,
 • mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke 3 000 és 6000 EUR STÉ érték között van, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termékek feldolgozásából az előző naptári évben

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP2-6.3.1-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban (rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal),
 • a VP2-6.3.1-20 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban (rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal),
 • azonos az életvitelszerű tartózkodási helye, vagy székhelye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16, vagy a VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már részesült támogatásban (rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal),
 • EMVA fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelt támogatásban (fiatal gazda pályázat) már részesült,
 • nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal,
 • nem rendelkezik azonosítóval az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • max. 4 év után a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret meghaladja a 6 000 EUR-t, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6 000 EUR-t
 • kötelező 24 hónapon belül egy térítésmentes képzésen részt venni

Milyen területi korlátozással kell számolni?

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a vidéki térségek valamelyikében található, jogosult településen volt; ezen kötelezettséget a működtetési időszak végéig kötelező fenntartani.

Kizárólag a településlistában szereplő városokban, falvakban megvalósuló projektekkel lehet pályázni. A településlista a VP2-6.3.1-20 pályázat segédletei között található (zip file egyéb segédleteket is tartalmaz, pl. támogatói okirat sablon, üzleti terv, jogszabályok listája, ANNEX I. lista, stb.); a településlista az alábbi linkről érhető el: VP2-6.3.1-20 településlista.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek, illetve családi gazdaságok is pályázhatnak a támogatás elnyerésére,
 • a jogosultsági kritériumok között szereplő székhelyet / életvitelszerű tartózkodási helyet a működtetési időszak végéig fent kell tartani,
 • egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra,
 • a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított max. 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projektet,
 • a támogatási igénylések pontozása során 100-ból maximum 65 pontot lehet szerezni az üzleti tervre, vagyis ennek összeállítása kiemelt jelentőségű,
 • a vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül,
 • előleg igénylésére nincs lehetőség,
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP2-6.3.1-20 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mezőgazdasági kisüzemek támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)