SJGY

Kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP2-4.1.3.5-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP2-4.1.3.5-16 pályázatról

A közkeletű nevén kertészeti géptámogatás, vagyis a VP2-4.1.3.5-16 Kertészeti gépbeszerzés támogatása c. pályázat mezőgazdasági termelőknek nyújt segítséget kertészeti gépek, munkagépek, traktorok, betakarítógépek és más mezőgazdasági eszközök.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a beruházási helyszíntől függ; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Kertészeti gépbeszerzés támogatása

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzésére,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzésére,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzésére,
 • max. 1 db, 80 kW-nál alacsonyabb motorteljesítményű traktor beszerzésére, amennyiben a pályázó mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik (max. 5 000 000 Ft),
 • talajművelő gépek beszerzésére (magágykészítők, talajlazítók, sorközművelő simítók, ekék, kultivátorok, tárcsás egyéb talajművelők, kultivátorok, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek), amennyiben a pályázó mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik,
 • számos általános költségre, pl. mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek finanszírozására

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Konzorcium, termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek (kollektív projekt).

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP2-4.1.3.5-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú pályázat keretében ugyanezen tevékenységre és megvalósítási helyszínen részesült már támogatásban,
 • a VP5-4.1.3.4-16 kódszámú pályázat keretében ugyanezen tevékenységre és megvalósítási helyszínen részesült már támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • min. 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • mivel a támogatás legalább 80%-át a max. 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek (az STÉ megállapításakor a partner és kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni),
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek,
 • a tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható; nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30 pontot,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás - egyes költségtételek kivételével - nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP2-4.1.3.5-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kertészeti gépbeszerzés támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)