SJGY

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
VP5-4.1.3.4-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP5-4.1.3.4-16 pályázatról

A közkeletű nevén gombaházak, hűtőházak támogatása, vagyis a VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázat a négy közvetlenül egymás után megjelent kertészeti támogatás egyike; kizárólag már működő mezőgazdasági termelőknek nyújt segítséget hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények és komposztüzemek fejlesztésére, immateriális javak beszerzésére, ingatlan vásárlására.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a pályázó termelő(k) méretétől és a beruházási helyszíntől függ; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére, új gombatermesztő létesítmények építésére, új gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítésére, telepi infrastruktúra fejlesztésére (kerítés, tűzi víztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése),
 • meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek utólagos külső hőszigetelésére, külső nyílászáró-cseréjére, hővisszanyerő szellőzés kiépítésére, fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésére, világítási, ill. technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítésére,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására hűtőházakban, hűtőtárolókban, gombatermesztő létesítményekben, komposztüzemekben (geotermikus energia hasznosítása, napkollektor, napelem),
 • számos általános költségre, pl. mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek,
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek költségeire, valamint szabadalmakra, licencekre, szerzői jogokra és védjegyekre, vagy eljárások megszerzésére,
 • a projekthez szorosan kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozására (max. 2%),
 • infrastruktúra-fejlesztésre a mezőgazdasági üzemen belül

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Konzorcium, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP5-4.1.3.4-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • mivel a támogatás legalább 80%-át a max. 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek (az STÉ megállapításakor a partner és kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni),
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • meglévő termálkút felújítására vonatkozó projekt esetén legalább 5% energiahatékonyság javulás teljesítése kötelező,
 • energiaellátást biztosító projekt esetén az összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazolni szükséges,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP5-4.1.3.4-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése (Széchenyi 2020 pályázati portál)