SJGY

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.6.B-12/1 (FELFÜGGESZTVE)

A TÁMOP-2.3.6.A-12/1 és a 2014. szeptember 4-én felfüggesztett TÁMOP-2.3.6.B-12/1 programok után 2016. folyamán indulnak a GINOP-5.2.2 - Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása projektek.


A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 pályázattal kiegészülve alapvető vállalkozói képzést nyújtson a 18-35 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező "pályakezdő vállalkozóknak", segítse a fiatalokat a vállalkozásalapítás utáni kezdeti időszakban, valamint üzleti ötleteik megvalósításában.


A támogatás összege és mértéke

Egyéni vállalkozóként / egyéni cégként / egyéb önálló vállalkozóként max. 3 millió Ft, társaságonként max. 6 millió Ft (abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukció képzésein) vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 90%

Pályázati felhívás

A szükséges önerő mértéke: 10%.Mire lehet fordítani a támogatást?

 • cégalapításra, valamint az ahhoz kacsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vételére,
 • a projekt előkészítéséhez kapcsolódó kötelezően fizetendő szolgáltatási díjakra, illetékekre,
 • bérköltségre, személyi jellegű kifizetésekre, bérjárulékokra,
 • vagyoni értékű jogok / szellemi termékek vásárlására,
 • bérleti díjakra,
 • hirdetésre, reklámra, propaganda költségekre,
 • oktatás és továbbképzés költségeire,
 • mérnöki, szakértői / tanácsadói díjakra,
 • nyilvánosság biztosításának költségeire,
 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére,
 • IT hardverek vásárlására,
 • irodabútorok vásárlására,
 • anyagbeszerzésre,
 • posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségekre,
 • hatósági igazgatási, szolgáltatási díjakra, illetékekre.

Pályázók köre

A TÁMOP-2.3.6.B-12/1 pályázatban kizárólag TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező - fiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat. Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően max. 3 hónappal korábban alakult mikrovállalkozások (Kft., ügyvédi iroda, Kkt., Bt., egyéni cég, egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó) pályázhatnak.

 • a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. képzést sikeresen abszolváló vállalkozás alapító(k)nak a létrehozandó vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie (kivéve a célcsoporttagok által létrehozott társas vállalkozást, amelyben az egyes támogatott célcsoporttagok részesedése legalább 40-40% kell legyen),
 • a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. képzést sikeresen abszolváló vállalkozás alapító(k) közül legalább egy főnek be kell töltenie a létrehozott vállalkozás vezető tisztségviselői posztját,
 • a TÁMOP-2.3.6.B-12/1. konstrukción belül csak azon mikrovállalkozások vehetnek részt, amelyek székhelye ugyanabban a régióban van, mint ahol az alapító(k) a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció keretében a képzéseket sikeresen elvégezték, illetve a tanúsítványt kapták.

Pályázatból kizártak köre

 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésével foglalkozó vállalkozás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozás, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ill. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes, vagy részleges továbbítástól függ,
 • szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozás,
 • a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozás, amennyiben teherszállító járművet vásárolna,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások,
 • export tevékenységet végző vállalkozás a pályázati felhívás B.4. pontja szerint,
 • csőd-, végelszámolási, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás alatt álló vállalkozás,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • legalább 5 piaci kapcsolat kialakítása kötelező,
 • minimum 500.000 Ft nettó árbevételt már az első üzleti évben realizálni szükséges,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozott, max. 25% előleg igénylésére viszont van lehetőség,
 • 3 éves fenntartási kötelezettség van,
 • a projekt összköltségének min. 30%-át, max. 50%-át személyi jellegű ráfordításra kell fordítani,
 • a 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeit, illetve a megítélt támogatás összegét,
 • a képzést a konvergencia régiókban három konzorcium szervezi / szervezte: FIVOSZ (Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl), MVA (Közép-Dunántól), Budapesti Politechnikum Alapítvány (Dél-Alföld).
 • a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 pályázat eredeti kiírása: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban (Széchenyi 2020 pályázati információs portál).
Hasznos információk

Pályázatfigyeléssel, pályázatírással, illetve egyéb projektek menedzselésével nemcsak Pécsett vagy Baranya megyében, de az ország egész területén foglalkozok. Kérje árajánlatomat!