SJGY

Fiatalok vállalkozóvá válása - GINOP-5.2.7-18 és GINOP-5.1.9-17 (LEZÁRULT)

A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti fiatalokat készítsen fel saját vállalkozásuk indítására, legyen szó egyéni vállalkozásról, vagy cégről. A GINOP-5.1.9-17 pályázat során a programot megvalósító szervezetek (ld. lentebb a GINOP-5.1.9-17 Mentor szervezet keresőt) megtanítják a jelentkezőket a vállalkozás indításához elengedhetetlenül szükséges alapismeretekre, segítséget nyújtanak a leendő fiatal vállalkozóknak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadás és mentorálás keretében a kezdeti időszakban adekvát információt biztosítanak az általános vállalkozói teendőkhöz, illetve a jogszerű és szabályos működéshez (mentorálási szakasz).

Az üzleti terv elkészítése során a programot megvalósító szervezetek és a fiatal leendő vállalkozók feladata lesz felkutatni, hogy a programon túl mely pénzügyi eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást fejleszteni (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP pályázatok).

A második komponens keretében (GINOP-5.2.7-18) kizárólag a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban (első komponens) résztvevő - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező - fiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat legfeljebb 4,5738 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra.


Pályázók köre

 • 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, vagy 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatal által - a GINOP-5.1.9-17 keretében - létrehozott vállalkozás,
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik,
 • rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 mentor szervezet szakértői bizottsága által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult a vállalkozás,
 • bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő Kft. (GFO 113), vagy TAO / KATA alany Bt. (GFO 117), ill. egyéni cég (GFO 228), vagy SZJA / KATA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy SZJA alany egyéb önálló vállalkozó (pl. önálló bírósági végrehajtó, közjegyző, egyéni ügyvéd, állatorvos) (GFO 232)

Pályázatból kizártak köre

 • nincs regisztrálva az Ifjúsági Garancia Programban, vagy nem regisztrált álláskereső,
 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás,
 • a pályázó felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet fejlesztene,
 • a pályázó lízing tevékenységet fejlesztene,
 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet tervez végezni az induló vállalkozással,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésével kíván foglalkozni az induló vállalkozás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kívánnak foglalkozni, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ill. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes, vagy részleges továbbítástól függ,
 • szénágazatban tervez tevékenységet végezni,
 • a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás terén szeretne működni és teherszállító járművet vásárolna

Hogyan lehet pályázni?

 • 1. lépés - Előzetes tájékozódás

  Jogosultsági feltételek ellenőrzése, regionális képző szerv megkeresése az interneten (a képzésekért, mentorálásért és az üzleti tervek ellenőrzéséért felelős konzorciumokat lásd lentebb a térképen).
 • 2. lépés - Regisztráció

  Regisztrálás a programba az adott régió konzorciumának honlapján (a regisztráció nem jelent automatikus részvételt a programban, lásd következő lépések).
 • 3. lépés - Felmérés

  A pályázónak egy kompetencia felmérésen szükséges részt vennie, melyen kiderül, hogy rendelkezik-e azon alapvető készségekkel és képességekkel, melyekre a képzés során támaszkodhat. Egyes konzorciumok már ekkor lehetőséget biztosítanak a szándéknyilatkozat és a támogatási szerződés sablon kitöltésére (ez még továbbra sem jelent programba vonást), míg más konzorciumok ezt a motivációs elbeszélgetés után biztosítják.
 • 4. lépés - Programba vonás

  Amennyiben a konzorcium bizottsága megfelelőnek ítéli a pályázó jelentkezését, úgy megtörténik a programba vonás, a generált támogatási szerződést a konzorcium is aláírja. Fontos megjegyezni, hogy a programba vonás nem egyenlő a képzésbe vonással (a képzésbe akkor kerülhet egy jelentkező, amennyiben a konzorcium kiadja számára a képzésbe vonásról szóló határozatot).
 • 5. lépés - Képzés

  A mintegy 80 órás képzésen személyesen kell részt venni; a képzés záróvizsgával végződik. A sikeres záróvizsgáról tanúsítványt kap a pályázó, mely a GINOP-5.2.7-18 kódszámú pályázaton való részvétel egyik előfeltétele.
 • 6. lépés - Előzetes üzleti terv

  A képzés tananyagára támaszkodva egy előzetes üzleti tervet szükséges összeállítani, melyben a jelentkező bemutatja, hogy fejlesztési elképzelése valóban rentábilis, középtávon is fenntartható, ill. azt, hogy milyen fejlesztések megvalósítására igényelné a GINOP-5.2.7-18 kódszámú pályázat keretén belül elérhető vissza nem térítendő támogatást.
 • 7. lépés - Végleges üzleti terv

  Az üzleti terv részletes kidolgozása, véglegesítése és benyújtása a konzorcium számára. Az üzleti tervek bírálata több lépcsőben történik; a konzorcium az üzleti terveket országosan egységes bírálati szempontok alapján értékeli.
 • 8. lépés - Vállalkozás megalapítása

  Amennyiben a konzorcium elfogadta az üzleti tervet, meg lehet alapítani a vállalkozást.
 • 9. lépés - Támogatási igény benyújtása

  A tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által indított vállalkozások tudnak támogatási igényt benyújtani a Magyar Államkincstár által működtetett Ügyfélkapun keresztül. Fontos megjegyezni, hogy a vállalkozás alapítását követő 3 hónapon belül lehet csak támogatási igényt benyújtani.
 • 10. lépés - Megvalósítás és fenntartás

  Az üzleti tervben foglaltak megvalósítása a gyakorlatban (az abban foglaltaktól eltérni korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem lehet). A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenn kell tartani a projektet, ez idő alatt a vállalkozás a tevékenységét nem szüneteltetheti, nem szűntetheti meg.


A támogatás összege

 • max. 4 573 800 Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása: 100%


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • bérre és bérköltségekre: havonta max. bruttó 225 000 Ft bér, valamint a munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el (a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó); KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el (havonta max. 272 250 Ft),
 • előkészítési tevékenységek finanszírozására (cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése),
 • új eszközök beszerzésére,
 • eszközök, illetve ingatlan bérlésére,
 • IT fejlesztés finanszírozására,
 • egyéb immateriális javak beszerzésére,
 • piacra jutás támogatására,
 • képzéseken való részvétel finanszírozására,
 • anyagbeszerzésre,
 • általános vállalatirányítási tevékenységekre

A béren és bérköltségeken felül elszámolható költségek aránya nem haladhatja meg a bérekre és bérköltségekre elszámolt költségek 40%-át


GINOP-5.1.9-17 konzorcium kereső

Válaszd ki a régiódnak megfelelő szervezetet!

Dél-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)
konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség (OKISZ), Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
Honlap: https://www.vallalkoznierdemes.hu

Észak-Magyarország
Konzorcium vezető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA), Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
Honlap: https://www.segitunkinditani.hu

Észak-Alföld
Konzorcium vezető: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.
Honlap: https://www.penzajovodhoz.hu/

Dél-Alföld
Konzorcium vezető: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)
konzorciumi tagok: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BMVA), Budapesti Politechnikum Alapítvány, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Honlap: https://gondolkozzunkokosan.hu//

Nyugat-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)
konzorciumi tag: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA), Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)
Honlap: http://www.3000000.hu/

Közép-Dunántúl
Konzorcium vezető: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (SZPI)
konzorciumi tagok: Enterprise Hungary Nonprofit Kft., Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület
Honlap: https://www.vallalkozzvelunk.eu/

Közép-Magyarország
Konzorcium vezető: N/A
konzorciumi tagok: N/A
Honlap: N/A

Kötelező vállalások

 • a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg és a TEÁOR / ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel, új TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem módosítható
 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját,
 • a vállalkozást alapító fiatalnak a GINOP-5.2.7-18 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie,
 • min. 1 000 000 Ft nettó árbevétel realizálása az első lezárt, teljes üzleti évben,
 • a 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenn kell tartani a vállalkozást

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A képzésen kizárólag az a pályázó vehet részt, aki az adott régióban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a kifizetési igénylést ("pályázatot") a Magyar Államkincstár által működtetett ügyfélkapu felületén lehet benyújtani,
 • az üzleti tervnek tartalmaznia kell a támogatást igénylő hosszútávú fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét,
 • a támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • amennyiben a vállalkozás GINOP-8.8.1-17 hitelkérelmet nyújtott be, a Támogatói Okirat kiállítása csak a hitelszerződés megkötése és annak a Támogató felé való igazolása után történhet meg,
 • támogatás az üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett projekthez nem igényelhető,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • az előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege,
 • nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni
 • a vállalkozás visszatérítendő támogatást igényelhet a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében
Hasznos információk

A GINOP-5.2.7-18 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)