SJGY

Fiatalok vállalkozóvá válása - GINOP-5.2.7-18 és GINOP-5.1.9-17

A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti fiatalokat készítsen fel saját vállalkozásuk indítására, legyen szó egyéni vállalkozásról, vagy cégről. A GINOP-5.1.9-17 pályázat során a programot megvalósító szervezetek (ld. lentebb a GINOP-5.1.9-17 Mentor szervezet keresőt) megtanítják a jelentkezőket a vállalkozás indításához elengedhetetlenül szükséges alapismeretekre, segítséget nyújtanak a leendő fiatal vállalkozóknak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadás és mentorálás keretében a kezdeti időszakban adekvát információt biztosítanak az általános vállalkozói teendőkhöz, illetve a jogszerű és szabályos működéshez (mentorálási szakasz).

Az üzleti terv elkészítése során a programot megvalósító szervezetek és a fiatal leendő vállalkozók feladata lesz felkutatni, hogy a programon túl mely pénzügyi eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást fejleszteni (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP pályázatok).

A második komponens keretében (GINOP-5.2.7-18) kizárólag a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban (első komponens) résztvevő - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező - fiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat legfeljebb 4,5738 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra.


Pályázók köre

 • 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, vagy 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatal által - a GINOP-5.1.9-17 keretében - létrehozott vállalkozás,
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik,
 • rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 mentor szervezet szakértői bizottsága által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult a vállalkozás,
 • bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő Kft. (GFO 113), vagy TAO / KATA alany Bt. (GFO 117), vagy SZJA / KATA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy SZJA alany egyéb önálló vállalkozó (pl. önálló bírósági végrehajtó, közjegyző, egyéni ügyvéd, állatorvos) (GFO 232), vagy SZJA alany egyéni cég (GFO 228),

Pályázatból kizártak köre

 • nincs regisztrálva az Ifjúsági Garancia Programban, vagy nem regisztrált álláskereső,
 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás,
 • a pályázó felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet fejlesztene,
 • a pályázó lízing tevékenységet fejlesztene,
 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet tervez végezni az induló vállalkozással,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésével kíván foglalkozni az induló vállalkozás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kívánnak foglalkozni, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ill. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes, vagy részleges továbbítástól függ,
 • szénágazatban tervez tevékenységet végezni,
 • a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás terén szeretne működni és teherszállító járművet vásárolna

Hogyan lehet pályázni?

 • 1. lépés - Előzetes tájékozódás

  Jogosultsági feltételek ellenőrzése, regionális képző szerv megkeresése az interneten (a képzésekért, mentorálásért és az üzleti tervek ellenőrzéséért felelős konzorciumokat lásd lentebb a térképen).
 • 2. lépés - Regisztráció

  Regisztrálás a programba az adott régió konzorciumának honlapján (a regisztráció nem jelent automatikus részvételt a programban, lásd következő lépések).
 • 3. lépés - Felmérés

  A pályázónak egy kompetencia felmérésen szükséges részt vennie, melyen kiderül, hogy rendelkezik-e azon alapvető készségekkel és képességekkel, melyekre a képzés során támaszkodhat. Egyes konzorciumok már ekkor lehetőséget biztosítanak a szándéknyilatkozat és a támogatási szerződés sablon kitöltésére (ez még továbbra sem jelent programba vonást), míg más konzorciumok ezt a motivációs elbeszélgetés után biztosítják.
 • 4. lépés - Programba vonás

  Amennyiben a konzorcium bizottsága megfelelőnek ítéli a pályázó jelentkezését, úgy megtörténik a programba vonás, a generált támogatási szerződést a konzorcium is aláírja. Fontos megjegyezni, hogy a programba vonás nem egyenlő a képzésbe vonással (a képzésbe akkor kerülhet egy jelentkező, amennyiben a konzorcium kiadja számára a képzésbe vonásról szóló határozatot).
 • 5. lépés - Képzés

  A mintegy 80 órás képzésen személyesen kell részt venni; a képzés záróvizsgával végződik. A sikeres záróvizsgáról tanúsítványt kap a pályázó, mely a GINOP-5.2.7-18 kódszámú pályázaton való részvétel egyik előfeltétele.
 • 6. lépés - Előzetes üzleti terv

  A képzés tananyagára támaszkodva egy előzetes üzleti tervet szükséges összeállítani, melyben a jelentkező bemutatja, hogy fejlesztési elképzelése valóban rentábilis, középtávon is fenntartható, ill. azt, hogy milyen fejlesztések megvalósítására igényelné a GINOP-5.2.7-18 kódszámú pályázat keretén belül elérhető vissza nem térítendő támogatást.
 • 7. lépés - Végleges üzleti terv

  Az üzleti terv részletes kidolgozása, véglegesítése és benyújtása a konzorcium számára. Az üzleti tervek bírálata több lépcsőben történik; a konzorcium az üzleti terveket országosan egységes bírálati szempontok alapján értékeli.
 • 8. lépés - Vállalkozás megalapítása

  Amennyiben a konzorcium elfogadta az üzleti tervet, meg lehet alapítani a vállalkozást.
 • 9. lépés - Támogatási igény benyújtása

  A tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által indított vállalkozások tudnak támogatási igényt benyújtani a Magyar Államkincstár által működtetett Ügyfélkapun keresztül. Fontos megjegyezni, hogy a vállalkozás alapítását követő 3 hónapon belül lehet csak támogatási igényt benyújtani.
 • 10. lépés - Megvalósítás és fenntartás

  Az üzleti tervben foglaltak megvalósítása a gyakorlatban (az abban foglaltaktól eltérni korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem lehet). A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenn kell tartani a projektet, ez idő alatt a vállalkozás a tevékenységét nem szüneteltetheti, nem szűntetheti meg.


A támogatás összege

 • max. 4 573 800 Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása: 100%


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • bérre és bérköltségekre: havonta max. bruttó 225 000 Ft bér, valamint a munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el (a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó); KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el (havonta max. 272 250 Ft),
 • előkészítési tevékenységek finanszírozására (cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése),
 • új eszközök beszerzésére,
 • eszközök, illetve ingatlan bérlésére,
 • IT fejlesztés finanszírozására,
 • egyéb immateriális javak beszerzésére,
 • piacra jutás támogatására,
 • képzéseken való részvétel finanszírozására,
 • anyagbeszerzésre,
 • általános vállalatirányítási tevékenységekre

A béren és bérköltségeken felül elszámolható költségek aránya nem haladhatja meg a bérekre és bérköltségekre elszámolt költségek 40%-át


GINOP-5.1.9-17 mentor kereső

Válassza ki a régiójának megfelelő mentoráló szervezetet!

Dél-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)
konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség (OKISZ), Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
Honlap: https://www.vallalkoznierdemes.hu

Észak-Magyarország
Konzorcium vezető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA), Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
Honlap: https://www.segitunkinditani.hu

Észak-Alföld
Konzorcium vezető: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.
Honlap: https://www.penzajovodhoz.hu/

Dél-Alföld
Konzorcium vezető: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)
konzorciumi tagok: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BMVA), Budapesti Politechnikum Alapítvány, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Honlap: https://gondolkozzunkokosan.hu//

Nyugat-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)
konzorciumi tag: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA), Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)
Honlap: http://www.3000000.hu/

Közép-Dunántúl
Konzorcium vezető: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (SZPI)
konzorciumi tagok: Enterprise Hungary Nonprofit Kft., Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület
Honlap: https://www.vallalkozzvelunk.eu/

Közép-Magyarország
Konzorcium vezető: N/A
konzorciumi tagok: N/A
Honlap: N/A

Kötelező vállalások

 • a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg és a TEÁOR / ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel, új TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem módosítható
 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját,
 • a vállalkozást alapító fiatalnak a GINOP-5.2.7-18 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie,
 • min. 1 000 000 Ft nettó árbevétel realizálása az első lezárt, teljes üzleti évben,
 • a 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenn kell tartani a vállalkozást

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A képzésen kizárólag az a pályázó vehet részt, aki az adott régióban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a kifizetési igénylést ("pályázatot") a Magyar Államkincstár által működtetett ügyfélkapu felületén lehet benyújtani,
 • az üzleti tervnek tartalmaznia kell a támogatást igénylő hosszútávú fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét,
 • amennyiben a vállalkozás GINOP-8.8.1-17 hitelkérelmet nyújtott be, a Támogatói Okirat kiállítása csak a hitelszerződés megkötése és annak a Támogató felé való igazolása után történhet meg,
 • támogatás az üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett projekthez nem igényelhető,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • az előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege,
 • nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni
 • a vállalkozás visszatérítendő támogatást igényelhet a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében
Hasznos információk

A GINOP-5.2.7-18 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)