SJGY

Fiatalok vállalkozóvá válása - GINOP-5.1.9-17 és GINOP-5-2.3-16
(ÁTALAKÍTÁS ALATT)

A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti fiatalokat készítsen fel saját vállalkozásuk indítására, legyen szó egyéni vállalkozásról, vagy cégről. A GINOP-5.1.9-17 pályázat során a programot megvalósító szervezetek (ld. lentebb a GINOP-5.1.9-17 Mentor szervezet keresőt) megtanítják a jelentkezőket a vállalkozás indításához elengedhetetlenül szükséges alapismeretekre, segítséget nyújtanak a leendő fiatal vállalkozóknak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadás és mentorálás keretében a kezdeti időszakban adekvát információt biztosítanak az általános vállalkozói teendőkhöz, illetve a jogszerű és szabályos működéshez (mentorálási szakasz).

Az üzleti terv elkészítése során a programot megvalósító szervezetek és a fiatal leendő vállalkozók feladata lesz felkutatni, hogy a programon túl mely pénzügyi eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást fejleszteni (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP pályázatok).

A második komponens keretében (GINOP-5.2.7-17) kizárólag a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban (első komponens) résztvevő - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező - fiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat legfeljebb 3 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra.


Pályázók köre

 • 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, vagy 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatal által - a GINOP-5.1.9-17 keretében - létrehozott vállalkozás,
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik,
 • rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 mentor szervezet szakértői bizottsága által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult a vállalkozás,
 • bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő Kft. (GFO 113), vagy TAO / KATA alany Bt. (GFO 117), vagy SZJA / KATA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy SZJA alany egyéb önálló vállalkozó (pl. önálló bírósági végrehajtó, közjegyző, egyéni ügyvéd, állatorvos) (GFO 232), vagy SZJA alany egyéni cég (GFO 228),

Pályázatból kizártak köre

 • nincs regisztrálva az Ifjúsági Garancia Programban,
 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás,
 • amennyiben a támogatási kérelem összege meghaladja a 3.500.000 forintot és az efölötti támogatási összeggel legalább egyező mértékű GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése hitel konstrukció keretében befogadott hitelkérelemmel nem rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozás,
 • a pályázó felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet fejlesztene,
 • a pályázó lízing tevékenységet fejlesztene,
 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet tervez végezni az induló vállalkozással,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésével kíván foglalkozni az induló vállalkozás,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kívánnak foglalkozni, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ill. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes, vagy részleges továbbítástól függ,
 • szénágazatban tervez tevékenységet végezni,
 • a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás terén szeretne működni és teherszállító járművet vásárolna

A támogatás összege

 • 3 millió Ft - 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, vagy
 • 3,5 millió Ft - 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás és az igényelt támogatás 3,5 millió Ft feletti összeggel legalább azonos mértékű visszatérítendő támogatás a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása: 100%


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • előkészítési tevékenységek finanszírozására (cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése)
 • új eszközök beszerzésére,
 • eszközök, illetve ingatlan bérlésére,
 • IT fejlesztés finanszírozására,
 • egyéb immateriális javak beszerzésére,
 • piacra jutás támogatására,
 • képzéseken való részvétel finanszírozására,
 • anyagbeszerzésre,
 • általános vállalatirányítási tevékenységekre

GINOP-5.1.9-17 mentor kereső

Válassza ki a régiójának megfelelő mentoráló szervezetet!

Dél-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)
konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség (OKISZ), Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
Honlap: https://www.vallalkoznierdemes.hu

Észak-Magyarország
Konzorcium vezető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA), Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
Honlap: https://www.segitunkinditani.hu

Észak-Alföld
Konzorcium vezető: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.
Honlap: https://www.penzajovodhoz.hu/

Dél-Alföld
Konzorcium vezető: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)
konzorciumi tagok: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BMVA), Budapesti Politechnikum Alapítvány, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Honlap: https://gondolkozzunkokosan.hu//

Nyugat-Dunántúl
Konzorcium vezető: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)
konzorciumi tag: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA), Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)
Honlap: http://www.3000000.hu/

Közép-Dunántúl
Konzorcium vezető: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (SZPI)
konzorciumi tagok: N/A
Honlap: N/A

Közép-Magyarország
Konzorcium vezető: N/A
konzorciumi tagok: N/A
Honlap: N/A

Kötelező vállalások

 • a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját,
 • a vállalkozást alapító fiatalnak a GINOP-5.2.7-17 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie,
 • min. 5 db piaci kapcsolat kialakítása,
 • min. 500 000 Ft nettó árbevétel realizálása az első lezárt, teljes üzleti évben,
 • 3 éves fenntartás

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • az üzleti tervnek tartalmaznia kell a támogatást igénylő hosszútávú fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét,
 • a projekt az üzleti terv jóváhagyását követően saját felelősségre megkezdhető,
 • amennyiben a vállalkozás GINOP-8.8.1-17 hitelkérelmet nyújtott be, a Támogatói Okirat kiállítása csak a hitelszerződés megkötése és annak a Támogató felé való igazolása után történhet meg,
 • támogatás az üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett projekthez nem igényelhető,
 • a projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 6, maximum 12 hónap áll rendelkezésre,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg maximális mértéke a támogatás legfeljebb 50%-a,
 • nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni
Hasznos információk

A GINOP-5.2.7-17 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)