SJGY

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
GINOP-4.1.2-18 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-4.1.2-18 pályázatról

A közkeletű nevén épületenergetikai fejlesztések megújuló energiával, vagyis a GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása c. pályázat működő vállalkozások számára nyújt segítséget épületenergetikai fejlesztések kivitelezéséhez. A támogatható projektek száma várhatóan 800-1750 db lesz.

A támogatás összege

 • 1,5 millió Ft - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő saját erővel kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

50%*

* a projekt beruházási helyszínétől függetlenül

GINOP-4.1.2-18 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • a beruházási tevékenységekhez kapcsolódó előkészítési tevékenységek finanszírozására (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki, kiviteli és tendertervek, statikai szakvélemény, környezeti hatástanulmány),
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre (pl. épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása),
 • megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektor, napelem, hőszivattyú rendszer, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése),
 • megvalósításhoz kapcsolódó költségek finanszírozására (pl. műszaki ellenőrzés, hatósági szolgáltatások, stb.)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • egyéni cég (GFO 228), vagy
 • egyéni vállalkozók (GFO 231), és
 • legalább egy teljes (365 napt jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt és,
 • kettős könyvvitelt vezető vállalkozás (vagy egyéni cég, vagy egyéni vállalkozás), mely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozás részesült már ebből, vagy a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú pályázati forrásból,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • visszlízingre, szállítói finanszírozásra nincs lehetőség,
 • egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat (közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető),
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a beruházás helyszíne a pályázó nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg (a projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelentik a projekt megkezdését; az előkészítési tevékenység legkorábban 2016. január 1-től volt megkezdhető)
Hasznos információk

A GINOP-4.1.2-18 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)