SJGY

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás (VVT)

Röviden a VVT pályázatról

Az Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás c. pályázat (röviden: vállalkozóvá válás támogatása, vagy VVT) a hazai álláskeresők számára nyújt segítséget saját vállalkozásuk elindításában, az első üzleti döntések finanszírozásában. A pályázat hatására nemcsak a munkanélküliség csökken, de a támogatásnak köszönhetően számos új, piac- és életképes vállalkozás kezdheti meg működését országszerte.


Mekkora összegre lehet pályázni?

 MegyeTőkejuttatás mértéke1Munkabér támogatás2
Bács-Kiskun max. 2 millió Ft VNT van
Baranya max. 2 millió Ft VNT van
Békés max. 2 millió Ft VNT van
Borsod-Abaúj Zemplén max. 2 millió Ft VNT van
Csongrád max. 2 millió Ft VNT -
Fejér - -
Győr-Moson-Sopron - -
Hajdú-Bihar max. 2 millió Ft VNT -
Heves max. 3 millió Ft VNT van
Jász-Nagykun-Szolnok max. 2 millió Ft VNT -
Komárom-Esztergom - -
Nógrád max. 2 millió Ft VNT és max. 1 millió Ft VT -
Pest max. 2 millió Ft VNT van
Somogy - -
Szabolcs-Szatmár-Bereg - -
Tolna - -
Vas max. 2 millió Ft VNT van
Veszprém max. 2 millió Ft VNT van
Zala max. 2 millió Ft VNT és max. 1 millió Ft VT -
Budapest főváros max. 2 millió Ft VNT van

1. VNT: vissza nem térítendő támogatás; VT: visszatérítendő támogatás
2. max. 6 havi munkabér támogatása a kötelező legkisebb munkabér erejéig (szintén vissza nem térítendő támogatás formájában)Mire lehet fordítani a támogatást?

 • tárgyi eszközök, szoftverek beszerzésére,
 • a vállalkozás beindításához szükséges ingatlan vásárlására,
 • a pályázó kizárólagos tulajdonában lévő / kerülő ingatlanon végzett infrastrukturális beruházások,
 • forgóeszközök vásárlására,

A pontos elszámolható költségek körét és paramétereit az adott megyei pályázati felhívás tartalmazza!


A szükséges saját erő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt bruttó összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő saját erővel kell rendelkeznie (min. 20%). Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel, stb.A vissza nem térítendő támogatás (tőkejuttatás) intenzitása

max. 80%

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás felhívás

Kik pályázhatnak / nyújthatnak be kérelmet?

 • a pályázót valamely Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként tartja nyilván,
 • vagy rehabilitációs járadékban, vagy ellátásban részesül, és
 • most indítja vállalkozását (egyéni vállalkozás, egyéni cég, társas vállalkozás), melyben személyesen közreműködik, vagy
 • legalább egy naptári éve nem veszteséges társas vállalkozáshoz csatlakozik és a társaság tevékenységében személyesen közreműködik (Bt. esetén kizárólag beltagként), vagy
 • az 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelő, aki őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és
 • a pályázó lakóhelye és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is az adott Járási Hivatal vonatkozó megyéjében van / lesz

Kik nem pályázhatnak / nem nyújthatnak be kérelmet?

 • a pályázó az igényléskor már egyéni vállalkozó, őstermelő, vagy tagja egy társas vállalkozásnak,
 • új induló társas vállalkozás esetében a pályázó a cégbírósági nyilvántartás szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján,
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző három éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytatott, vagy a pályázat benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett,
 • a pályázó kevesebb, mint egy hónapja regisztrált álláskereső,
 • a pályázó a Közpénz tv. szerint nem részesülhet támogatásban, illetve akit a Közpénz tv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették (a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig),
 • a pályázó olyan gazdasági társaságba kíván belépni, melynél a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül belül alkalmazásában állt, vagy a vállalkozásnak tagja volt, vagy a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, vagy a vállalkozásnak az államháztartás alrendszereivel szemben lejárt esedékességű tartozása van, vagy amely ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy amelynek saját tőkéje az előző évben negatív volt, vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, vagy amely nem minősül átlátható szervezetnek
 • a pályázó az alábbi tevékenységek valamelyikével kíván foglalkozni: piaci és mozgó árusítás, ügynöki tevékenység, használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem, az egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenységek („egyszámlás” vállalkozások) pl. vagyon- és biztonsági őrzés, pénzügyi-, biztosítási-, befektetési tanácsadás, web áruház létrehozása, munkaerő-kölcsönzés vagy magán munkaközvetítés (a pontos listát az adott megyei pályázati kiírás tartalmazza!)
 • a pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be 25. életévét (a feltételt nem mindegyik megyei kiírás tartalmazza!)

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés (egyes megyék esetében a fenttartási kötelezettség 2 év!)

Milyen biztosíték fogadható el?

 • felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására (inkasszó jog) és
 • magyarországi, per-, teher-, és szolgalommentes, forgalomképes ingatlan (egyes megyékben az értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, ill. nem lehet lakóingatlan), és / vagy
 • feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia, és / vagy
 • feltétlen és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • mivel a pályázat feltételei (fenntartási kötelezettség, biztosítékok köre, támogatás mértéke, elszámolható költségek, stb.) megyénként eltérőek, így célszerű mindig ellenőrizni a területileg illetékes megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya által közzétett pályázati felhívást,
 • a támogatott tevékenységek csak az adott Járási Hivatal illetékességi területén (vagyis az adott megyében) valósíthatóak meg,
 • a beruházást legkésőbb a hatósági szerződést követő 90 napon belül, de legkésőbb az adott megyei pályázati felhívásban szereplő határidőig be kell fejezni,
 • a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást a beruházás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb az adott megyei pályázati felhívásban szereplő határidőig be kell nyújtani,
 • a pályázó nem válhat a társas vállalkozás vezető tisztságviselőjévé,
 • a beruházás befejezését követő 60 napon belül be kell nyújtani a jogerős hatósági engedélyeket,
 • a pályázat hiánypótlására van lehetőség,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VVT pályázatok eredeti kiírásai a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályának honlapján tekinthetők meg.