SJGY

Telephelyfejlesztés (FELFÜGGESZTVE)

Kérem, válassza ki a régiót:
1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
2. TISZA-TÓ TÉRSÉGE
3.
TOVÁBBI RÉGIÓK


Telephelyfejlesztés a területi kohézióért
Dél-Dunántúli Régió (DDOP-1.1.1/D-14)
(FELFÜGGESZTVE)

A Dél-Dunántúli Régióra vonatkozó DDOP-1.1.1/D-14 kódjelű pályázat társadalmi egyeztetése 2014. január 27-én lezárult. A pályázatokat 2014. február 26-tól március 26-ig lehet benyújtani (a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökségeknek címezve, postai úton).


A Telephelyfejlesztés pályázat célja

A konstrukció célja, hogy a régió vállalkozásainak tevékenységét erősítése, a mikro-, kis- és középvállalkozások tőkeellátottságát növelje, illetve előmozdítsa, a telephelyfejlesztéssel járó beruházások elterjedését, ezáltal pedig növelje a régió foglalkoztatottsági szintjét.


Önállóan, ill. önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható beruházások:

 • termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, épületgépészeti beruházások,
 • termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, épületgépészeti beruházások.

Önállóan nem támogatható beruházások:

 • alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, ill. továbbfejlődésének.
 • eszközvásárlás, eszköz lízing,
 • projekt előkészítése.

A támogatás mértéke és összege

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke

 • középvállalkozások esetében 50%,
 • mikro- és kisvállalkozások esetében 60%,

míg az összege min. 10 millió Ft, max. 60 millió Ft lehet.


Önerő (saját erő)

Az elszámolható költségekre igényelt / megítélt támogatás összegén felüli résznek megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.


A támogatás belső korlátai

KöltségtípusA projekt elszámolható költségei arányában számított max. korlát [%], ill. max. elszámolható költség [ezer Ft]
Alapinfrastrukturális beruházások költségei 40%
Eszközbeszerzés (zárt végű pénzügyi lízing díja is) 30%
Projekt előkészítése 4%
Nyilvánosság biztosítása: II. kommunikációs csomag 750 ezer Ft
Nyilvánosság biztosítása: III. kommunikációs csomag 300 ezer Ft
Projektszintű könyvvizsgálat 0,5%

Pályázók köre

 • Mikro, kis- vagy középvállalkozás (800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete alapján) és
 • éves átlagos statisztikai létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt és
 • kettős könyvvitelt vezet és
 • jogi személyiségű vállalkozásnak (KSH 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139), vagy
 • jogi személyiség nélküli vállalkozásnak (KSH 211, 212, 213, 226, 227, 229), vagy
 • egyéb vállalatnak (KSH 721) minősül.

Pályázatból kizártak köre

A pályázók személyére vonatkozó kizáró okokat a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltak érvényesek. Az F1 pontban meghatározott okokon kívül nem támogatható a projekt, ha

 • a beruházás olyan városban valósulna meg, melynek népsűrűsége kisebb, mint 100 fő/km², vagy állandó lakosainak száma kevesebb, mint 5000 fő,
 • nem rendelkezik 1 teljes (365 napot felölelő) lezárt üzleti évvel,
 • a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) a)-f) pontjai alá tartozik,
 • a pályázó főtevékenysége 2008-as TEÁOR szám szerint 01.11-03.22 alá tartozik.

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a fejlesztésnek gazdasági övezetben kell megvalósulnia (ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős beruházást lehet csak megvalósítani), vagyis lakóövezetben nem lehet a beruházás helyszíne,
 • mezőgazdasági, turisztikai, logisztikai, pénzügyi és kereskedelmi tevékenység nem támogatható (kivéve TEÁOR'08 4520),
 • a támogatás formája de minimis (csekély összegű), vagy regionális beruházási támogatás (a támogatható tevékenységek fajtái szerint)
 • nem támogatható a bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés,
 • az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft,
 • az igényelt támogatás nagyságától függően munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tenni.

Pályázatfigyeléssel, telephelyfejlesztés pályázat írásával, menedzselésével nemcsak Pécsett vagy Baranya megyében, de az ország egész területén foglalkozok. Kérje árajánlatomat Ön is, hogy összehasonlíthassa mások szolgáltatásával!