SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása
GINOP-1.2.10-19 (LEJÁRT)

Röviden a GINOP-1.2.10-19 pályázatról

A közkeletű nevén technológiai modernizációs pályázat, vagyis a GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása c. pályázat a már legalább 3 éve működő vállalkozások számára nyújt gépbeszerzésre, valamint kiegészítő beruházások megvalósítására lehetőséget. A támogatható projektek száma várhatóan 50-400 db lesz.

A támogatás összege

 • 5 millió Ft - 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

35% - 70%*

* a vállalkozás méretétől és a beruházási helyszíntől függ

GINOP-1.2.10-19 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, vagy
 • termékkör bővítéséhez (diverzifikáció), vagy
 • termelési folyamat megváltoztatásához (modernizáció)
 • VTSZ listában szereplő új eszközök, gépek beszerzésérenek, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költségére (min. 50%),
 • az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan információs technológiafejlesztés egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzésére,
 • az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan TESZOR listában szereplő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költségére (max. 40%),
 • az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések költségeire (max. 10%)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122), vagy
 • iskola szövetkezet (GFO 123), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • biztosító szövetkezet (GFO 126), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • egyéni cég (GFO 228),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás, vagy 50%-ot elérő / meghaladó tulajdonosa min. 3 teljes (3x365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét
 • akkreditált klaszter tag (a pályázó 2019.08.15. előtti dátummal már rendelkezett tagsággal), vagy
 • a pályázó főtevékenysége és egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása), vagy TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása), vagy TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása), vagy TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó, vagy az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében nem érte el a minimum 1 főt, a pályázó és az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel (ezen kitételek csak akkor alkalmazandóak, ha a kapcsolt vállalkozás gazdálkodási adataival együtt, azokat 100%-ban összegezve kíván támogatást igényelni a pályázó),
 • a pályázó fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások valamelyikére irányul,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások már csak plusz pontot kapnak a scoring során, nem kötelező ott megvalósulnia a beruházásnak,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás max.100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft,
 • VTSZ és TESZOR lista van, a támogatott projekt keretében az ezekben szereplő eszközöket és szoftvereket lehet megvásárolni,
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a hálozatosodó, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív mikrovállalkozások,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-1.2.10-19 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)