SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése GOP-2011-2.1.1/A (FELFÜGGESZTVE)

A GOP-2011-2.1.1/A jelű pályázat célja

A GOP technológia fejlesztés pályázat legfontosabb célja, hogy lehetőséget teremtsen a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlődésére, eszközbeszerzéseinek támogatásával pedig elősegítse piaci versenyképességük javulását.


A támogatás összege

 • 3 millió Ft - 20 millió Ft a pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás,

A szükséges önerő mértéke: a projektérték min. 25%-a.Mire lehet fordítani a támogatást?

 • eszközbeszerzésre, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.2. fejezete szerint
 • információs technológia (IT) fejlesztésére (szoftver és hardver vásárlására) a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.4. a) és az egyedi szoftver kivételével a C.1.2.4. b) pont szerint

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 40%*

* Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén max. 30%

Pályázati felhívás

Pályázók köre

A GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek,
 • a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti évében az éves átlagos statisztikai létszámuk legalább 1 fő volt,
 • a pályázó a 800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete alapján mikro, kis- vagy középvállalkozásnak minősül,
 • a pályázó rendelkezik 2 egymást követő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • a tervezett projekt értéke nem haladja meg a pályázó legutolsó beszámoló szerinti árbevételét

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a 200 millió Ft-ot, vagy alkalmazottainak száma több, mint 9 fő,
 • a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR '08 szerint: 01.11 ­- 03.22) teszi ki,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • a GOP Részletes Pályázati Útmutatóban megfogalmazott egyéb ágazati korlátozások

Területi korlátozás

Kizárólag a település listában szereplő városokban megvalósuló projektekkel lehet pályázni: Segédletek (a file - a GOP település listán kívül - egyéb segédleteket is tartalmaz, pl. VTSZ lista, TESZOR lista, jogszabályok listája, ANNEX I. lista, stb.)


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • kizárólag új eszközök vásárolhatóak,
 • van hiánypótlásra lehetőség,
 • a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá,
 • személyi jellegű ráfordításra vonatkozó vállalást kell tenni (pályázati felhívás A.5.2.)
Hasznos információk

A GOP-2011-2.1.1/A pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (Széchenyi 2020 pályázati portál)