SJGY

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
VP-2-4.1.1.3-16 (felfüggesztve)

Röviden a VP-2-4.1.1.3-16 pályázatról

A Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése c. pályázat az öt közvetlenül egymás után megjelent állattartó telepek fejlesztését célzó támogatások egyike; új és már működő szarvasmarhatartó telepek üzemeltetőinek nyújt segítséget szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) tartási körülményeinek fejlesztéséhez.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén

Szükséges önrésszel rendelkezni?

Amennyiben a pályázó természetes személy, úgy a pályázat benyújtásához az önerő rendelkezésre állásáról elegendő nyilatkozatot tennie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* Közép-Magyarországi régióban max. 40%; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • szellőztetés / hűtés-fűtés, fejés, tejhűtés és tejtárolás, etetés és itatás, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló és takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítására,
 • istálló-, fejő- és tejház, valamint szociális helyiség építésére, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítására, férőhely kiépítésére, termény-, vagy éppen takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítására,
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzésére, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei finanszírozására,
 • körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzésére,
 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére,
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítésére,
 • világítási rendszerek korszerűsítésére,
 • napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek kiépítésére,
 • számos általános költségre, pl. közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségei, könyvvizsgálat, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségekre,
 • a projekthez szorosan kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozására (max. 2%)

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) tenyésztésével / tartásával kíván foglalkozni és
 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Legalább öt tagból álló konzorcium (termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet), amennyiben

 • szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) tenyésztésével / tartásával kíván foglalkozni és
 • a konzorciumban részt vevő tagok legalább 50 %-ának igazolni kell a min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemméretet.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP-2-4.1.1.3-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a VP-2-4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a beruházási helyszínhez kapcsolódóan már részesült támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • állatlétszám szintentartása: az állattartó telep éves átlagos állatlétszámát fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • mivel a támogatás legalább 80%-át a max. 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek (az STÉ megállapításakor a partner és kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni),
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • energiaellátást biztosító projekt esetén az összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazolni szükséges,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg (infrastrukturális beruházás esetén az MVH előzetes helyszíni szemléjét követően kezdhető meg a projekt!)
 • a pályázónak meg kell felelnie a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.5) FVM rendeletben foglalt előírásoknak
Hasznos információk

A VP-2-4.1.1.3-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (Széchenyi 2020 pályázati portál)