SJGY

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése
TFC-1.1.1-2017 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a TFC-1.1.1-2017 pályázatról

A közkeletű nevén panziók fejlesztése pályázat, vagyis a TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése c. pályázat a már működési engedéllyel rendelkező, panzió besorolású szálláshelyek (ld. 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet) fejlesztését és bővítését szolgálja.

A támogatás összege

 • 5 millió Ft - 60 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

70%*

* a szobánkénti fajlagos költség max. 5 millió Ft lehet (kapacitásbővítés esetén max. 7,5 millió Ft)

TFC-1.1.1-2017 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • belsőépítészeti arculat minőségének javítására, szobák, közösségi terek bővítésére,
 • új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítására az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva (max. 40%, kivéve wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások),
 • szálláshelyek kapacitásbővítésére,
 • használathoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekre,
 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő étterem szolgáltatási kapacitásbővítésére és színvonalának növelésére (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • energiahatékony működést javító beruházásokra (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • kapcsolódó IKT fejlesztésekre (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatására (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • teljeskörű azbesztmentesítésre (önállóan nem támogatható tevékenység)
 • akadálymentesítésre (önállóan nem támogatható tevékenység)

Pályázók köre

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy
 • egyéni vállalkozó, vagy
 • költségvetési szerv és intézménye és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaság, vagy
 • önkormányzat és intézménye és az általuk alapított gazdasági társaság, vagy
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezet, vagy
 • szövetkezet, vagy
 • egyházi jogi személy

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozás részesült már ebből a pályázati forrásból,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés,
 • "Panzió csillaggal" minősítés megszerzése a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig),
 • min. 180 nap/év nyitva tartás a fenntartási idő végéig,
 • min. 50%-os kihasználtság a vállalt nyitvatartott napokra vetítve,
 • a pályázót havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé,
 • a pályázó a fenntartási időszak alatt évente 1 alkalommal köteles részt venni a Kezelő szerv által szervezett képzéseken,
 • a pályázónak vállalni kell, hogy legalább 1 olyan turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne kizárólag Budapest közigazgatási határán kívül lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is. A fejlesztéssel érintett szálláshelynek panzió besorolású működési engedéllyel kell rendelkeznie.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a pályázó az ingatlan tulajdonosa, vagy a szálláshely üzemeltetője lehet,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a,
 • az előleg igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettség terheli a pályázót,
 • előleg igényléséhez pályázónak a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie,
 • a támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó nem rendelkezik meg nem fizetett köztartozással (a köztartozás mentesség köztartozásmentes adózói adatbázisból történő lekérdezéssel kerül ellenőrzésre),
 • közbeszerzési értékhatár alatt, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól (vállalkozótól), nettó 1 millió Ft feletti megrendelés / vállalkozói szerződés esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három ajánlatot kell benyújtani,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a támogatási szerződés hatályba lépésének napjától kezdhető meg,
 • a projekt megvalósításának végső dátuma a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, legfeljebb 2019.03.31.
Hasznos információk

A TFC-1.1.1-2017 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése (Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázati portál)