SJGY

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára (konvergencia régió)
TÁMOP-2.1.3.A-12/1 (FELFÜGGESZTVE)

A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy növelje a munkaerő versenyképességét, az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, valamint javítsa a munkahelyi készséget, ezáltal pedig munkaerőfejlesztésre sarkallja a hazai vállalkozásokat. A pályázat a korábbi konstrukciókhoz képest előrelépést jelent abban is, hogy immár olyan vállalkozások is vissza nem térítendő forráshoz juthatnak, akiknek erre - méretükből, vagy éppen szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban esélyük sem volt.


A támogatás összege: maximum 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatásA vissza nem térítendő támogatás intenzitása

25% - 100%*

* de minimis támogatás esetén max. 100%; amennyiben a pályázó nem részesülhet de minimis támogatásban, úgy a maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a (ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető)

Pályázati felhívás

A szükséges önerő mértéke: amennyiben nem 100%-os a támogatás intenzitása, úgy az igényelt támogatáson kívül önrésszel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához.Mire lehet fordítani a támogatást?

 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzésekre a TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Pályázati Útmutató C.1. és C.3. fejezetei szerint,
 • belső képzésekre a TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Pályázati Útmutató C.1. és C.3. fejezetei szerint

Pályázók köre

 • jogi személyiség gazdasági társaságok (Kft. (KSH 113), Nyrt. (KSH 114), Zrt. (KSH 114), Európai részvénytársaság (KSH 115)),
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (Kkt. (KSH 211), Bt. (KSH 212), Egyéni cég (KSH 213), Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (KSH 226), külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227), máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229),
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek, közjegyzők (amennyiben nem közjegyzői iroda tagjaként végzik tevékenységüket), önálló bírósági végrehajtók (amennyiben nem végrehajtói iroda tagjaként végzik tevékenységüket), magánállatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők (KSH 231, 232),
 • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek, közjegyzők (amennyiben nem közjegyzői iroda tagjaként végzik tevékenységüket), önálló bírósági végrehajtók (amennyiben nem végrehajtói iroda tagjaként végzik tevékenységüket), magánállatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők (EVA),
 • szövetkezetek (KSH 122, 124, 125, 126, 127, 129)
 • egyéb jogi személyiségű vállalkozások (KSH 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139)
 • jogi személyiségű nonprofit vállalkozások (KSH 572, 573)
 • jogi személyiség nélküli nonprofit vállalkozások (KSH 621,622)

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) és/vagy mérlegfőösszegének értéke meghaladja a 10 millió EUR-t, vagy alkalmazottainak száma több, mint 50 fő,
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához igényelné támogatást a a TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Pályázati Útmutató B.4. pontja szerint,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • a TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Pályázati Útmutatóban megfogalmazott egyéb ágazati korlátozások

A TÁMOP-2.1.3.A-12/1 pályázat eredeti kiírása a Széchenyi 2020 pályázati információs portálon található: Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára.