SJGY

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
GINOP Plusz-1.2.1-21 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázatról

A GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" c. pályázat célja, hogy a jelentős növekedési potenciállal rendelkező KKV-k fejleszthessék kapacitásaikat. A támogatható projektek száma várhatóan 1000-3000 db lesz.

Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás alapvetően visszatérítendő támogatás, mely bizonyos feltételek mellett részben, vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakulhat át.


A támogatás összege

 • 10 millió Ft - 629,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat (saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül). Regionális beruházási támogatási kategória esetén az elszámolható költségek min. 25 %-a saját forrásból kell, hogy származzon.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 70%*

* a beruházási helyszíntől, illetve a vállalkozás nagyságától függően az érték alacsonyabb is lehet, pl. max. 45%, vagy max. 55%

Széchenyi Terv Plusz GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • technológiai fejlesztést eredményező (kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható fejlesztés),
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás finanszírozására,
 • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiválasztott tanácsadók tanácsadási szolgáltatásainak igénybevételére,
 • képzési szolgáltatások igénybevételére,
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására,
 • információs technológia-fejlesztések finanszírozására (pl. VTSZ listában szereplő új hardverek beszerzésére)
Elszámolható költségek Belső korlátok
új eszközök min. nettó 200 ezer Ft / eszköz
gyártási licenc / know-how max. 10%
infrastrukturális és ingatlan beruházás max. 70%, fajlagos ktg. korlátokkal
tanácsadás / képzés max. 20%, tanácsadás esetén max. 50 millió Ft, képzés esetén max. 5 millió Ft
megújuló energiaforrás hasznosítása max. 50%
IT fejlesztés max. 20%, min. nettó 200 ezer Ft / hardver


Kik pályázhatnak?

 • kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető ügyvédi iroda (GFO 131), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég (GFO 228), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis-, ill. középvállalkozás, melynek az utolsó lezárt (2019-nél nem korábbi), teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2019-nél nem korábbi), teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevételének fele magasabb, mint a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázat keretében elszámolni tervezett összköltség

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó korábban már támogató döntést kapott a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázatára,
 • a pályázó korábban már támogatási kéelmet nyújtott be a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 pályázatok valamelyikére (kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta),
 • a pályázó partner-, vagy kapcsolt vállalkozásának projektje már hasonló tartalommal benyújtásra került,
 • a pályázó KATA alany,
 • a pályázó fejlesztési igénye TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó fejlesztési igénye szálláshely és / vagy fürdőfejlesztésre irányulna,
 • a pályázó fejlesztési igénye dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 3 éves fenntartási kötelezettség,
 • korszerű vállalati technológiai megoldások alkalmazása a termelő / szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan (12 korszerű vállalati technológiai megoldás közül 3-at kell a feltételrendszernek megfelelően teljesíteni)

A 12 korszerű vállalati technológiai megoldás:

 1. Ügyfélkezelő rendszer
 2. Elektronikus számviteli és számlázó rendszer
 3. Elektronikus kontrolling és döntéstámogatási rendszer
 4. Elektronikus beszerzési, logisztikai rendszer
 5. Gyártásirányítási rendszer
 6. IPAR 4.0-hoz köthető megoldások a gyártásban, termelésben
 7. Felhőszolgáltatás adattárolás céljából
 8. Mobil, helyhez nem kötött, irodán kívüli munkavégzés
 9. Munkaszervezéshez kapcsolódó korszerű vállalati technológiai megoldások
 10. Webáruház
 11. Közösségi média üzleti célú használata
 12. IT biztonsági rendszerek

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) benyújtása után kerül sor a projekt eredményességének "visszamérésére"; ennek eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. PFJ jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a pályázónak. A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ) jóváhagyására.


Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A megvalósulás helyszíne a pályázó bejegyzett, nem Budapesten található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a pályázó székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie). A pályázó max. két megvalósítási helyszínt jelölhet meg; ebben az esetben a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású régió / település maximális támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a támogatást főszabályként VISSZA KELL FIZETNI, de a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése esetén részben, vagy egészben vissza nem térítendővé válik (a feltételesen vissza nem térítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül az átfordulás arányától),
 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • pályázó és partner-, vagy kapcsolt vállalkozása kizárólag eltérő benyújtási szakaszban pályázhat, egymástól teljesen eltérő projektre,
 • a projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, míg egyes listaáras termékek beszerzése esetén egyszerűsített piacfelmérésre is lehetőség van,
 • az előleg mértéke a megítélt támogatás max. 100%-a lehet; az előleg folyósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a minél régebb óta működő, minél több főt foglalkoztató, minél nagyobb árbevételű, együttműködő / hálózatosodó vállalkozások,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek,
 • a pályázat keretében kizárólag a VTSZ listában szereplő eszközök / TESZOR listában szereplő szoftverek vásárolhatóak meg,
 • a pályázatban egy mérföldkövet kell tervezni, a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (Széchenyi Terv Plusz pályázati portál)