SJGY

MFB Krízis Hitel
(a forrás kimerült)

Röviden az MFB Krízis Hitelről

Az MFB Krízis Hitel legfőbb célkitűzése, hogy a COVID-19 járvány okozta gazdasági krízishelyzet miatt a mikro- és kis- és középvállalkozások életében jelentkező negatív gazdasági hatásokat, veszteségeket mérsékelje, kezelje. Az MFB Krízis Hitel forrása az MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá.


A konstrukció fontosabb feltételei

 • a hitel összege: 1 millió Ft - 150 millió Ft kedvezményes kamatozású hitel,
 • ügyleti kamat: max. 2,5%/év,
 • állami készfizető kezességvállalás díja: 0,1%/év,
 • futamidő: a kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának időtartama (2, 3, 4, 5, vagy 7 év) függetlenül attól, hogy a vállalkozás a Tao. alapján más amortizációs kulcsot alkalmaz,
 • rendelkezésre tartási idő: hitelcéltól függ, max. 2 év (az első folyósításra a szerződéskötéstől számított max. 548 napon belül sort kell keríteni),
 • türelmi idő: hitelcéltól függ, max. 2 év

Szükséges önerővel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át, egyéb támogatási típus esetén legalább 10%-os kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Önálló forgóeszközhitel, ill. beruházási hitelt kiváltó hitel esetén az elvárt saját erő mértéke 0%.


Mire lehet fordítani a hitelt?

 • beruházásra (immateriális javak, új, vagy használt tárgyi eszköz beszerzésére, korszerűsítési fejlesztésre),
 • forgóeszköz-finanszírozásra (anyagokra, árukra, működési költségek finanszírozására),
 • hitelkiváltásra

Mely vállalkozások igényelhetnek krízis hitelt?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősített vállalkozások igényelhetik az MFB Krízis Hitelt.

 • gazdasági társaságok (GFO 11),
 • szövetkezetek (GFO 12),
 • egyéni cégek (GFO 228),
 • egyéni vállalkozók (GFO 231),
 • mezőgazdasági őstermelők (GFO 233)

Mely vállalkozások nem igényelhetnek krízis hitelt?

 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 651/2014/EU bizottsági rendelet, ill. az azt módosító 37/2011 (III.22) Kormányrendelet),
 • a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,

Milyen biztosítékra van szükség?

A beruházás tárgya minden esetben fedezeti körbe kerül (kivétel: immateriális javak).

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások és/vagy
 • készpénz óvadék

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton,
 • a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok körét a finanszírozást nyújtó hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás maga határozhatja meg,
 • a hitelbírálat ideje legfeljebb a hitelkérelem és a hiteldöntéshez szükséges mellékletek hiánytalan beérkezését követő 10 munkanap lehet,
 • "saját rezsis" beruházás nem elszámolható,
 • a konstrukció keretében lakóingatlan is vásárolható, ill. lakóingatlanon is végezhető beruházás (kizárólag bérbeadás céljából, vagy abban az esetben, ha átminősítik az ingatlant üzleti célú ingatlanná),
 • a konstrukció keretében személygépkocsi is vásárolható (kizárólag abban az esetben, ha az igénylő vállalkozás főtevékenysége 2020.01.01-jétől folyamatosan személyszállítás),
 • a konstrukció keretében kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel és pénzügyi lízing váltható ki, amely összhangban van az NHP Hajrá feltételeivel,
 • megkezdett fejlesztés finanszírozására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az NHP Hajrában elszámolandó számlák legfeljebb 120 nappal a folyósítás előtt lettek kiegyenlítve
Hasznos információk

Az MFB Krízis Hitel részletes leírása (termékleírás, ill. útmutató) az alábbi oldalon tekinthető meg: MFB Krízis Hitel ismertetője (MFB).