SJGY

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program
GINOP Plusz-1.2.2-22

Röviden a GINOP Plusz-1.2.2-22 pályázatról

A GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú, Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program c. pályázat célja, a technológiai megújulásra nyitott mikrovállalkozások fejlődésének erősítése, valamint a területi különbségek csökkentése. A támogatható projektek száma várhatóan 3000-4800 db lesz.


A támogatás összege

 • 2 millió Ft - 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat (saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül).


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 70%*

Széchenyi Terv Plusz GINOP Plusz-1.2.2-22 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható fejlesztés),
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás finanszírozására (választható, önállóan nem támogatható tevékenység),
 • IT fejlesztésre - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (választható, önállóan nem támogatható tevékenység),
 • a projekt szakmai megvalósításának közvetett költségeinek finanszírozására (kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység)
Elszámolható költségek Belső korlátok
új eszközök min. nettó 100 ezer Ft / eszköz; min. 50%
ingatlan beruházás eszközvásárlással együtt min. 50%
IT fejlesztés max. 50%
szakmai megvalósítás közvetett költségei 7%


Kik pályázhatnak?

 • kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany, vagy kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás, melynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó nem a területi korláton belüli településen valósítaná meg projektjét,
 • a pályázó támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló (bevallás) szerinti nettó árbevételének (egyéni vállalkozó esetén az adóalapba beszámított bevételének) kétszerese alacsonyabb, mint a GINOP Plusz-1.2.2-22 pályázat keretében elszámolni tervezett összköltség,
 • a pályázó benyújtott projektjének szakmai tartalma részben, vagy egészben megegyezik a partner- vagy kapcsolt vállalkozása által korábban már ugyanezen pályázat keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal,
 • a pályázó a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült már,
 • a pályázó partner-, vagy kapcsolt vállalkozásának projektje már hasonló tartalommal benyújtásra került,
 • a pályázó KATA alany,
 • a pályázó fejlesztési igénye TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó fejlesztési igénye szálláshely és / vagy fürdőfejlesztésre irányulna,
 • a pályázó fejlesztési igénye dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó mezőgazdasági vállalkozásnak minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatást,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 3 éves fenntartási kötelezettség

Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A projektek kizárólag Szabad vállalkozási zóna területén, vagy Szabad vállalkozási zónán kívül eső, 5000 fő lélekszám alatti településeken valósíthatók meg.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre,
 • eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy kereskedőtől lehet beszerezni,
 • az előleg mértéke a megítélt támogatás max. 50%-a, max. 5 000 000 Ft lehet,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a minél régebb óta működő, minél több főt foglalkoztató, minél nagyobb árbevételű vállalkozások,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek,
 • a pályázat keretében kizárólag a VTSZ listában szereplő eszközök / TESZOR listában szereplő szoftverek vásárolhatóak meg,
 • a pályázatban egy mérföldkövet kell tervezni, a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP Plusz-1.2.2-22 pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (Széchenyi Terv Plusz pályázati portál)