SJGY

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
TFC-M-1.1.2-2020 (LEZÁRULT)

Röviden a TFC-M-1.1.2-2020 pályázatról

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett TFC-M-1.1.2-2020 Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése c. pályázat a már működési engedéllyel rendelkező magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztését szolgálja.

A támogatás összege

 • 100 ezer Ft - 8 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • belsőépítészeti, illetve külső arculat minőségének javítására, szobák és kapcsolódó helységeinek átalakítására, felújítására,
 • szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése,
 • energiahatékony működést javító beruházásokra (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • akadálymentesítésre (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • kültéri beruházások megvalósítására (önállóan nem támogatható tevékenység)

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

100%*

* a szobánkénti fajlagos költség max. 1 millió Ft lehet

TFC-M-1.1.2-2020 pályázati felhívás

Pályázók köre

 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek,
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. magánszálláshely üzemeltetését végző egyéni vállalkozók,
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezetek,
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
 • a pályázónak működési engedéllyel kell rendelkeznie,
 • a pályázónak az MTÜ által kiadott Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szálláshely regisztrációs számmal kell rendelkeznie

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozás a jogszabályok alapján nem átlátható szervezetnek minősül,
 • a vállalkozás nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,
 • a vállalkozás hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással szemben 60 napnál régebben lejárt tartozással rendelkezik,
 • a vállalkozás bankszámlája, vagy bármely a tulajdonában álló vagyontárgy vonatkozásában büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el,
 • a vállalkozás korábban jogosulatlanul igénybe vett költségvetési vagy uniós forrásból származó támogatás miatt büntetett előéletűnek minősül,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés,
 • a pályázót folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség terheli az NTAK rendszerben,
 • a pályázó a projekt zárásakor záró projekt fenntartási jelentést köteles benyújtani

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne kizárólag Budapest közigazgatási határán kívül lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is. A fejlesztéssel érintett szálláshelynek panzió besorolású működési engedéllyel kell rendelkeznie.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • támogatás igénylése szálláshelyenként lehetséges,
 • a támogatásból megvalősítandó átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését, sem a meglévő szálláshely bővítését és új szálláshely létesítését,
 • a pályázó az ingatlan tulajdonosa, vagy a szálláshely üzemeltetője lehet (amennyiben a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja),
 • a vissza nem térítendő támogatás kategóriája 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott de minimis ("csekély összegű") támogatás,
 • a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező szálláshelykezelő szoftverrel,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100%-a,
 • a pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg (60 milliárd Ft) kimerüléséig,
 • a pályázatokat 2020.június 4-től 2020. július 15-ig lehet benyújtani,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtásának napjától kezdhető meg,
 • a projekt megvalósításának végső dátuma 2020.12.31.
Hasznos információk

A TFC-M-1.1.2-2020 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázati portál)