SJGY

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (FELFÜGGESZTVE)

A KMOP-2013-1.2.1/B kódszámú pályázatok benyújtása 2013. november 15-től 2013. december 2-ig lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg jelenleg mindössze 5,52 milliárd Ft. A konvergencia régióban a GOP-2012-2.1.1/B pályázat továbbra is fel van függesztve.


A GOP-2012-2.1.1/B és a KMOP-2013-1.2.1/B jelű pályázat célja

A pályázati kiírás legfőbb célja a mikro-, kis- és középvállalkozások belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása. A fejlesztések hatására komoly fejlődés érhető el: a megerősödött vállalkozások új munkavállalókat foglalkoztathatnak, új piacokat szerezhetnek, illetve hozzájárulhatnak az ország felemelkedéséhez.


A támogatás összege

 • GOP esetén 5 millió Ft - 150 millió Ft a pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás,
 • KMOP esetén 15 millió Ft - 200 millió Ft a pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás,
 • GOP esetén legfeljebb az összes elszámolható költség 35%-a (a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében a támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 30%-a lehet)
 • KMOP esetén Pest megyében legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-30%-a, míg Budapesten 30-10%-a (a vállalkozás méretétől függően)

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

10% - 35%*

* GOP esetén max. 35% (Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projektek esetén max. 30%), KMOP esetén Pest megyében max. 35%-30%, Budapesten 30-10% (a vállalkozás méretétől függően)

Pályázati felhívás

A szükséges önerő mértéke: a projektérték min. 25%-a.Mire lehet fordítani a támogatást?

 • eszközbeszerzés, a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.2. fejezete szerint,
 • infrastrukturális és ingatlan beruházásra, a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.3. fejezete szerint,
 • információs technológia fejlesztés a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.4. fejezete szerint,
 • az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.2.5. fejezete szerint,
 • piacra jutás költségeire a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.3.5. fejezete szerint,
 • vállalati HR fejlesztés költségeire a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.3.6. fejezete szerint,
 • tanácsadás igénybevételére a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.3.7. fejezete szerint,
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsíttatására a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató C.1.3.8. fejezete szerint

Pályázók köre

A GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek,
 • a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti évében az éves átlagos statisztikai létszámuk legalább 1 fő volt,
 • a pályázó a 800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete alapján mikro, kis- vagy középvállalkozásnak minősül,
 • a pályázó rendelkezik 2 egymást követő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • a tervezett projekt értéke nem haladja meg a pályázó legutolsó beszámoló szerinti árbevételét

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a 200 millió Ft-ot, vagy alkalmazottainak száma több, mint 9 fő,
 • a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR '08 szerint: 01.11 ­- 03.22) teszi ki,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • a GOP/KMOP GOP-tükör Részletes Pályázati Útmutatóban megfogalmazott egyéb ágazati korlátozások,
 • nem a település listán szereplő településen valósulna meg a beruházás

További fontos gyakorlati tudnivalók

Hasznos információk

Pályázatfigyeléssel, pályázatírással, illetve egyéb projektek menedzselésével nemcsak Pécsett vagy Baranya megyében, de az ország egész területén, így Pest megyében és Budapesten is foglalkozok. Kérje árajánlatomat Ön is!