SJGY

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 (LEJÁRT)

Röviden a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 hitelprogramról

A Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása c. GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú pályázat visszatérítendő támogatást kombinál visszatérítendővel, ezzel is segítve a már legalább 1 éve működő KKV-k komplex infokommunikációs fejlesztési elképzeléseit.

Kombinált termékről lévén szó, egyik támogatás sincs a másik nélkül, azaz mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás bírálata során pozitív döntésnek kell születnie a támogatás elnyeréséhez.

A kombinált hitel komplex IT fejlesztésekre a korábban a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A kombinált hitel főbb paraméterei

 • a visszatérítendő támogatás összege: 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön (kizárólag helyben telepített saját szoftver célterület esetén max. 25 millió Ft, kizárólag felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén max. 12,5 millió Ft),
 • a vissza nem térítendő támogatás összege: 1 millió Ft - 24 millió Ft (kizárólag helyben telepített saját szoftver célterület esetén max. 16 millió Ft, kizárólag felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén max. 8 millió Ft),
 • a fejlesztés összköltsége max. 75 millió Ft lehet,
 • a visszatérítendő támogatás ügyleti kamata: évi 1%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj,
 • futamidő: max. 8 év,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap (nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap),
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 42 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: Támogatói Okirat megkötésétől számított max. 24 hónap (korábban megkezdett projekt esetén a kezdő dátumtól számítottan)

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a visszatérítendő támogatás összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat, ám a támogatáshalmozódást kerülni szükséges. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a.


A visszatérítendő támogatás intenzitása

min. 55%*

* amennyiben a vállalkozás rendelkezik "Digitálisan felkészült vállalkozásnak" minősítéssel és a GINOP-3.2.1 projektben létrehozott IT rendszerek valamelyikét rendelné meg, úgy min. 50%; a visszatérítendő támogatás (VT) összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás (VNT) összegét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 35%**

** amennyiben a vállalkozás rendelkezik "Digitálisan felkészült vállalkozásnak" minősítéssel és a GINOP-3.2.1 projektben létrehozott IT rendszerek valamelyikét rendelné meg, úgy max. 40%

A kötelezően előírt
saját erő aránya

min. 10%

Milyen projektek valósíthatóak meg a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kombinált hitel segítségével?

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen, vagy külön-külön pályázni:

 1. vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise, vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. vállalati CRM, értékesítés terület,
 2. gyártási terület,
 3. humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés,
 4. kontrolling és döntéstámogatás,
 5. beszerzési, logisztikai terület,
 6. táv- és csoportmunka támogatás,
 7. pénzügyi, számviteli terület,
 8. internetes értékesítés (vállalati webáruház),
 9. internetes megjelenés (vállalati portál),
 10. munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow),
 11. elektronikus iratkezelési megoldás,
 12. tudásmenedzsment specializált megoldás.

Fentieken túl (1-12. funkcionális terület) kizárólag a I. célterület üzleti IKT megoldásai támogathatóak:

 1. adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás,
 2. térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer,
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer.

Fentieken túl (1-12. funkcionális terület) kizárólag a II. célterület üzleti IKT megoldásai támogathatóak:

 1. online (elektronikus) fizetési megoldás,
 2. szolgáltatásmenedzsment.

A bevezetni kívánt IT rendszer meg kell, hogy feleljen az alábbi kritériumoknak: On premise vagy in house módon bevezetett üzleti IT rendszerekkel szemben támasztott követelmények, Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldásokkal szemben támasztott követelmények.

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:

 • az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem; a helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság,
 • a 8. funkcionális terület (internetes értékesítés (vállalati webáruház) és a 9. internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási kérelem; a vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem)
 • meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni (a kivételeket a pályázati felhívás tartalmazza).

Milyen költségeket lehet elszámolni a kombinált támogatásban?

Elszámolható költségek I. célterület II. célterület Belső korlát összköltséghez
immateriális javak költségei (TESZOR listában szereplő üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak) x 40% - 90%
eszközbeszerzés költségei (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi számítógépek, laptopok, hálózati eszközök, okostelefonok, táblagépek) x x max. 20%
szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (pl. (szak)tanácsadás, customization, telepítés, beállítás, képzés, oktatás, betanítás, stb.) x 10% - 50%
szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (pl. (szak)tanácsadás, customization, telepítés, beállítás, képzés, oktatás, betanítás, és/vagy szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj max. 22 hónapig) x max. 25%
nyilvánosság biztosításának költségei x x max. 0,5%Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • iskola szövetkezet (GFO 123), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • foglalkoztatási szövetkezet (GFO 128), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 2 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevételének) 50%-a meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kölcsönt?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás, vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívás keretében már részesült támogatásban,
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás, illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna,
 • a vállalkozás, vagy elődszervezete a korábbi időszakban, vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, ugyanazon (cél)terület esetén

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés, és
 • üzemi eredmény növelése előre meghatározott képlet alapján (a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át), vagy
 • elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növelése előre meghatározott képlet alapján (A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át)

Milyen biztosítékra van szükség?

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (kérelemre) nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az MFB Zrt. hitelbírálata során alábbi fedezetek fogadhatóak el (az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a a befogadási értékből számítva):

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • a pályázat keretében használt IT hardver eszköz nem szerezhető be,
 • a pályázati scoring értelmében a bírálat során előnyt élveznek a min. 4 éve működő, Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítéssel rendelkező mikrovállalkozások,
 • a maximális támogatási összeg kalkulátor .ods (LibreOffice Calc) és .xls (Microsoft Office Excel) formátumban az alábbi linken érhető el: MTOK.zip (Széchenyi 2020 pályázati portál),
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • halasztott önerő nem vehető igénybe,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 25%-a, de legfeljebb 6 millió Ft,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)