SJGY

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 (LEJÁRT)

Röviden a GINOP-3.1.2-8.2.4-16 hitelprogramról

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása c. GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kódszámú pályázat visszatérítendő támogatást kombinál visszatérítendővel, ezzel is segítve a már legalább 2 éve működő, infokommunikációs ágazatban tevékenykedő KKV-k piacrajutását.

Kombinált termékről lévén szó, egyik támogatás sincs a másik nélkül, azaz mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás bírálata során pozitív döntésnek kell születnie a támogatás elnyeréséhez.

A kombinált hitel IT termékek és szolgáltatások piaci bevezetésére a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A kombinált hitel főbb paraméterei

 • a visszatérítendő támogatás összege: 2,5 millió Ft - 32 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön (amennyiben a vállalkozás legutóbbi teljes, lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételének legalább 10%-a exportból származott, úgy max. 50 millió Ft),
 • a vissza nem térítendő támogatás összege: 2 millió Ft - 25 millió Ft (amennyiben a vállalkozás legutóbbi teljes, lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételének legalább 10%-a exportból származott, úgy max. 40 millió Ft),
 • a fejlesztés összköltsége max. 300 millió Ft lehet,
 • a visszatérítendő támogatás ügyleti kamata: évi 1%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj,
 • futamidő: max. 8 év,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap (nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap),
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 42 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: Támogatói Okirat megkötésétől számított max. 24 hónap (korábban megkezdett projekt esetén a kezdő dátumtól számítottan)

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a visszatérítendő támogatás összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat, ám a támogatáshalmozódást kerülni szükséges. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a.


A visszatérítendő támogatás
mértéke

VT > VNT*

* a visszatérítendő támogatás (VT) összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás (VNT) összegét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 40%

A kötelezően előírt
saját erő aránya

min. 10%

Milyen projektek valósíthatóak meg a GINOP-3.1.2-8.2.4-16 kombinált hitel segítségével?

Támogatási kérelem kizárólag alábbi TEOR’08 kódú fejlesztendő tevékenységek valamelyikére irányulhat:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása,
 • 5821 Számítógépes játék kiadása,
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás,
 • 6110 Vezetékes távközlés,
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés,
 • 6130 Műholdas távközlés,
 • 6190 Egyéb távközlés,
 • 6201 Számítógépes programozás,
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás,
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés,
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás,
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás,
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Milyen költségeket lehet elszámolni a kombinált támogatásban?

Elszámolható költségek Maximális mértéke az összköltség arányában Maximális elszámolható költség összege
külföldi szakkiállításon, konferencián, egyéb rendezvényen való részvétel - -
marketing, kommunikációs szolgáltatásokköltségei 25% -
tanácsadás igénybevétele 15% nettó 96 E Ft/embernap
piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele 20% nettó 3 000 E Ft
ügyféladatbázis vásárlás 5% -
szervezett üzleti partnerkeresésben való részvétel 10% -
szotver és IT szolgáltatás lokalizáció 10% nettó 96 E Ft/embernap
külpiaci megjelenést lehetővé online fejlesztés - meglévő és új honlap fejlesztési költségei max. nettó 500 E Ft
domain regisztráció és webtárhely egyszeri díja max. 100 E Ft
szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása - -
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások 20% -
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség - utazási ktg. max. 3 fő részére; szállásktg. max. bruttó 150 EUR/fő/éj, max. 3 fő részére, a kiállítás időtartam +3 napra, max. össz. 9 éjszakára
kötelezően előírt nyilvánosságbiztosításának költségei 0,5% -Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel min. 50%-a a infokommunikációs tevékenységből (TEÁOR'08 szerinti 2620, 5821, 5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209,6311, 6312, vagy 6399 tevékenységek valamelyikéből) származott,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevételének) 50%-a meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kölcsönt?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás, vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívás keretében már részesült támogatásban,
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás, illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna,
 • a vállalkozás a GINOP-1.3.1-15 konstrukció kapcsán pozitív támogatási döntéssel rendelkezik

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés, és
 • értékesítés nettó árbevételének növelése: min. a VNT-vel megegyező összegű növekménnyel növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év nettó értékesítési árbevételéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig,
 • a projekthez és a megcélzott országhoz kapcsolódóan piackutatást végez a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében,
 • min. 1 fő (éves átlagos statisztikai létszámot kitevő) állandó foglalkoztatott alkalmazása legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig,
 • a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál,
 • saját domain és honlap (utóbbin idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről szerepeljen)

Milyen biztosítékra van szükség?

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (kérelemre) nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. Az MFB Zrt. hitelbírálata során alábbi fedezetek fogadhatóak el (az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a a befogadási értékből számítva):

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • a pályázat keretében használt IT hardver eszköz nem szerezhető be,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • halasztott önerő nem vehető igénybe,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 25%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-3.1.2-8.2.4-16 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)