SJGY

Támogatás kertészeti gépek beszerzéséhez 2015 (FELFÜGGESZTVE)

A kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatás, más néven kertészeti géptámogatás benyújtására 2015. május 18. 8 órától volt lehetőség, ám kisértékű gépek beszerzésére rendelkezésre álló forrás 11:00-kor, míg a nagyértékű gépek vásárlására szolgáló forrás 15:30-kor kimerült, így a támogatás fel lett függesztve.


A kertészeti géptámogatás célja

A támogatás legfontosabb célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony új gépek beszerzésének elősegítése.


Mire lehet fordítani a támogatást?

Új kis-, vagy nagyértékű kertészeti gépek beszerzésére, melyek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW lehet.


Rendelkezésre álló forrás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete (a továbbiakban: MvM rendelet) szerint a rendelkezésre álló forrás 31 691 703 EUR-nak megfelelő forintösszeg, azaz mintegy 10 milliárd forint.


A támogatás összege

A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege kisértékű gépbeszerzés esetén 15 750 000 Ft (a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 Ft), míg nagyértékű gépbeszerzés esetén max. 63 000 000 Ft lehet (a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 Ft).


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

35% / 45%*

* attól függően, hogy az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van, illetve fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül-e

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet a Magyar Közlönyben

Pályázók köre

A támogatást azok a mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek mezőgazdasági tevékenységet folytatnak) vehetik igénybe, melyek az alábbi tevékenységek valamelyikét végzik:

 • nem évelő növény termesztése (TEÁOR / ÖVTJ 01.1),
 • évelő növény termesztése (TEÁOR / ÖVTJ 01.2),
 • növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR / ÖVTJ 01.3),
 • vegyes gazdálkodás (TEÁOR / ÖVTJ 01.5).

A tevékenységek bármelyikét kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett módon lehet végezni. Vállalkozása állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységeit az alábbi linken ellenőrizheti: NAV tevékenységlekérdező

Működő vállalkozás esetén a támogatást igénylőnek az MvM rendelet 2. mellékletében szereplő kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meg kell, hogy haladja, vagy a vállalkozás 2014-es (vagy a 2015-ös) területalapú támogatási kérelme (TERA kérelem) alapján az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja a 4 EUME kertészeti üzemméretet.

Induló vállalkozás esetén elegendő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalni, hogy az MvM rendelet 2. mellékletében szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a kifizetési kérelem utolsó napjáig (2015.10.05-ig) eléri a 4 EUME üzemméretet, illetve ezt köteles a a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig fenntartani.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • használt kertészeti gépek beszerzésére nincs lehetőség,
 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton, viszont nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be,
 • a támogatáshoz 5 éves fenntartási kötelezettség társul,
 • az fenntartási időszak alatt legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenn kell tartani,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – a fenntartási kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,
 • nagyértékű gép beszerzése esetén legalább 1 fő mezőgazdasági végzettségű személy alkalmazása kötelező,
 • 2015. október 5-ig kötelező benyújtani a kifizetési kérelmet,
 • forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról
Hasznos információk

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 2015-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről a 26/2015. (V. 6.) MvM rendeletben olvashat: Kertészeti gépek támogatása (Nemzeti Jogszabálytár)