SJGY

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
VP-2-4.1.3.2-16 (LEZÁRULT)

Röviden a VP-2-4.1.3.2-16 pályázatról

A közkeletű nevén kertészeti öntözés kialakításának támogatása / ültetvénytelepítési támogatás, vagyis a VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázat a négy közvetlenül egymás után megjelent kertészeti támogatás egyike; kizárólag már működő mezőgazdasági termelőknek nyújt segítséget ültetvénytelepítési és -felújítási költségek finanszírozására, immateriális javak beszerzésére, ingatlan vásárlására.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 75 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a pályázó termelő(k) méretétől és a beruházási helyszíntől függ; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • ültetvénytelepítés és -felújítás költségeire (pl. ültetvénykivágás, talaj előkészítése, tápanyag utánpótlása, ültetés, licencdíj, oltványok, csemete dugvány, takarás, támrendszer, öntözőrendszer, felszín alatti vízkitermelés esetén a kút, a vízgépészeti berendezések, tervek, stb.),
 • energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésére,
 • számos általános költségre, pl. mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek,
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek költségeire, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzésre,
 • ültetvénytelepítéshez, vagy -felújításhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozására (max. 2%),
 • infrastruktúra-fejlesztésre a mezőgazdasági üzemen belül,
 • egyes saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletekre

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Konzorcium, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • min. 3 éves fenntartás és üzemeltetés
 • a pályázat fajtánként kötelező művelésben tartási időt határoz meg

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • mivel a támogatás legalább 80%-át a max. 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek (az STÉ megállapításakor a partner és kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni),
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • a pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • ültetvénytelepítés csak termőhelyi minősítéssel rendelkező és legalább alkalmas besorolású földterületen valósítható meg,
 • a kivágásra kerülő ültetvénynek legalább a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebbnek kell lennie a kivágás időpontjában,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező
 • energiaellátást biztosító projekt esetén az összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazolni szükséges,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás - egyes költségtételek kivételével - nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP-2-4.1.3.2-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (Széchenyi 2020 pályázati portál)