SJGY

Iparjog GINOP-2.1.3-15 (A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ LEJÁRT)

Röviden a GINOP-2.1.3-15 pályázatról

Az iparjogvédelmi oltalom támogatás, közkeletű nevén iparjog pályázat induló és működő vállalkozások számára nyújt segítséget hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmak megszerzésében. A támogatható projektek száma várhatóan 200-1000 db lesz, az 1-6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás intenzitása pedig max. 100%.


A támogatás összege és kategóriája

 • 1 millió Ft - 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • a támogatás összege az egyes iparjogvédelmi tevékenységek szerint változik,
 • csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (bővebben: 1407/2013/EU rendelet)

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat (saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül).


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 100%

GINOP-2.1.3-15 Iparjog pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • hazai, vagy külföldi iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek,
 • szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek,
 • jogérvényességi és/vagy szabadalomtisztasági kutatás (önállóan nem támogatható projektelem),

Pályázók köre

 • Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei,
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaságok,
 • induló vállalkozás esetén be kell mutatni az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző min. 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját,
 • a szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további jogosultsági feltételeket a pályázati felhívás 4.1. pontja tartalmazza

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le,
 • a pályázó egyéb, de minimis rendeletben szereplő általános korlátozás hatálya alá esik

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázatban kizárólag egy megvalósulási helyszínt lehet megjelölni.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton,
 • előnyt élveznek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások, ill. az intelligens technológiák valamelyikéhez illeszkedő projektek,
 • a projekt megvalósítása során egy mérföldkővel kell tervezni, melynek egybe kell esni a fizikai befejezés dátumával,
 • a projekt fizikai befejezésére max. 24 hónap áll rendelkezésre,
 • előleg igénylésére nincs lehetőség (a pályázat utófinanszírozott),
 • nincs fenntartási kötelezettség,
 • a pályázat segítségével megvalósítani kívánt projekt tevékenységek számával növekszik az elérhető pontok száma,
 • a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet
Hasznos információk

A GINOP-2.1.3-15 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Iparjog (Széchenyi 2020 pályázati portál)