SJGY

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
VP-2-4.1.3.3-16 (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ)

Röviden a VP-2-4.1.3.3-16 pályázatról

A közkeletű nevén gyógynövény termesztés támogatása, vagyis a VP-2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése c. pályázat a négy közvetlenül egymás után megjelent kertészeti támogatás egyike; kizárólag már működő mezőgazdasági termelőknek nyújt segítséget gyógy-, aroma, vagy fűszernövény ültetvény telepítésére és korszerűsítésére.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a pályázó termelő(k) méretétől és a beruházási helyszíntől függ; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új cserjés, félcserjés, ill. nem cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése (utóbbi kettő esetén évelő növényekből),
 • a kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelésére amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a min. 0,5 ha ültetvényméretet (a legkisebb önállóan támogatható parcellaméret min. 0,25 ha),
 • a kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítésére vagy megváltoztatására,
 • támrendszer kialakítására, felújítására,
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítására, felújítására,
 • kerítés kialakítására, felújítására (korlátozott mértékben),
 • számos általános költségre, pl. mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek,
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek költségeire, valamint szabadalmakra, licencekre, szerzői jogokra és védjegyekre, vagy eljárások megszerzésére,
 • ültetvénytelepítéshez kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozására (max. 2%),
 • infrastruktúra-fejlesztésre a mezőgazdasági üzemen belül,
 • egyes saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletekre

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Konzorcium, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben

 • minden egyes tagja megfelel a fenti mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételeknek.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • min. 3 éves fenntartás és üzemeltetés,
 • a pályázat fajtánként kötelező művelésben tartási időt határoz meg

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • eltérő szakaszokban benyújtott, több kérelem alapján is lehet támogatást elnyerni (a maximális elnyerhető összeg az összes ilyen támogatásra értendő),
 • mivel a támogatás legalább 80%-át a max. 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyerhetik el, így ezen termelők kvázi előnyt élveznek (az STÉ megállapításakor a partner és kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni),
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator
 • a pályázat értékelése során a mikrovállalkozások előnyt élveznek,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg,
 • a projektet a telepítési engedély,vagy telepítési terv szerint kell megvalósítani, melyről telepítési naplót szükséges vezetni,
 • az ápolási kötelezettség teljesítéséről gazdálkodási naplót szükséges vezetni,
 • a fenntartási időszak alatt az ültetvénnyel betelepített ingatlan kizárólag a Támogató előzetes, írásos jóváhagyásával idegeníthető el (eladás, bérbeadás, apport, stb.)
Hasznos információk

A VP-2-4.1.3.3-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (Széchenyi 2020 pályázati portál)