SJGY

Fiatalok vállalkozóvá válása - GINOP-5.2.2-14 és GINOP-5-2.3-16 (LEZÁRULT)

A pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalokat készítsen fel saját vállalkozásuk indítására, legyen szó egyéni vállalkozásról, vagy cégről. A GINOP-5.2.2-14 pályázat során a programot megvalósító szervezetek (ld. lentebb a GINOP-5.2.2 Mentor szervezet keresőt) megtanítják a jelentkezőket a vállalkozás indításához elengedhetetlenül szükséges alapismeretekre, segítséget nyújtanak a leendő fiatal vállalkozóknak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadás és mentorálás keretében a kezdeti időszakban adekvát információt biztosítanak az általános vállalkozói teendőkhöz, illetve a jogszerű és szabályos működéshez (mentorálási szakasz).

Az üzleti terv elkészítése során a programot megvalósító szervezetek és a fiatal leendő vállalkozók feladata lesz felkutatni, hogy a programon túl mely pénzügyi eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást fejleszteni (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP pályázatok).

A második komponens keretében (GINOP-5.2.3-16) kizárólag a GINOP-5.2.2-14 konstrukcióban (első komponens) résztvevő - tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező - fiatal(ok) által létrehozott vállalkozás pályázhat legfeljebb 3 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra.


Pályázók köre

 • 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) természetes személy,
 • az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya (az adott Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál álláskereső, vagy sem oktatásban, sem képzésben nem vesz részt, illetve nem dolgozik),
 • a kedvezményezettek legalább 20%-a min. 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatal lesz, vagyis kvázi előnyt jelent az ilyen státusz,
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik,
 • rendelkezik a GINOP-5.2.2-14 mentor szervezet szakértői bizottsága által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
 • az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak,
 • bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül

Pályázatból kizártak köre

 • a TÁMOP 2.3.6-12/B keretében támogatott kedvezményezettek,
 • nincs regisztrálva az Ifjúsági Garancia Programban,
 • a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás,
 • a pályázó felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet fejlesztene,
 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet terveznek végezni az induló vállalkozással,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésével kívánnak foglalkozni az induló vállalkozással,
 • az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kívánnak foglalkozni, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ill. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes, vagy részleges továbbítástól függ,
 • szénágazatban terveznek tevékenységet végezni,
 • a kereskedelmi fuvarozás terén szeretnének működni és teherszállító járművet vásárolnának a pályázat második komponensében

A támogatás összege

 • 3 millió Ft - 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása: 90%


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • előkészítési tevékenységek finanszírozására (cégalapítás, engedélyek beszerzése)
 • új eszközök beszerzésére,
 • eszközök, illetve ingatlan bérlésére,
 • IT fejlesztés finanszírozására,
 • egyéb immateriális javak beszerzésére,
 • piacra jutás támogatására,
 • képzéseken való részvétel finanszírozására,
 • tanácsadás igénybevételére,
 • anyagbeszerzésre,
 • általános vállalatirányítási tevékenységekre

GINOP-5.2.2 mentor kereső

Válassza ki a régiójának megfelelő mentoráló szervezetet!

Dél-Dunántúl
Konzorcium vezető: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség (OKISZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ), Vállalkozz Itthon Nonprofit Kft.
Honlap: http://www.vallalkozzitthon.hu/ginop-5.2.2/

Észak-Magyarország
Konzorcium vezető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA), Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)
Honlap: http://www.eszakmagyar.mva.hu/

Észak-Alföld
Konzorcium vezető: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
konzorciumi tagok: Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH), Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)
Honlap: http://vallalkozzmagyarorszag.hu/eszakalfold/

Dél-Alföld
Konzorcium vezető: Budapesti Politechnikum Alapítvány
konzorciumi tagok: Közép Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft. (KEIV), Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)
Honlap: http://www.gondolkozzokosan.hu/

Nyugat-Dunántúl
Konzorcium vezető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciumi tag: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Honlap: http://www.nyugatdunantul.mva.hu/

Közép-Dunántúl
Konzorcium vezető: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
konzorciumi tagok: Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH), Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)
Honlap: http://vallalkozzmagyarorszag.hu/kozepdunantul/

Közép-Magyarország
Konzorcium vezető: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Honlap: http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal

Kötelező vállalások

 • a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját,
 • a vállalkozást alapító fiatalnak a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie,
 • min. 5 db piaci kapcsolat kialakítása,
 • min. 500 000 Ft nettó árbevétel realizálása az első üzleti évben,
 • 3 éves fenntartás

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • az üzleti tervnek tartalmaznia kell a támogatást igénylő hosszútávú fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét,
 • a projekt az üzleti terv jóváhagyását követően saját felelősségre megkezdhető,
 • támogatás az üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett projekthez nem igényelhető,
 • a projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 6, maximum 12 hónap áll rendelkezésre,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg maximális mértéke a támogatás legfeljebb 50%-a,
 • nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni
Hasznos információk

A GINOP-5.2.3-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)