SJGY

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
VP-5-8.6.2-16 (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ)

Röviden a VP-5-8.6.2-16 pályázatról

Az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek c. pályázat a hazai erdőgazdálkodók számára nyújt segítséget az erdők gazdasági értékteremtő funkciójuk növelésében. A pályázat hatására nemcsak a talajállapot javulhat, de az ágtiszta törzsmagasság, vagy épp a növőtér is növekedhet, ezzel is segítve az erdők fejlődését.


Mekkora összegre lehet pályázni?

 TevékenységTámogatási összeg - KMR [EUR / ha]1Támogatási összeg - konvergencia régiók [EUR / ha]1
kézi befejezett ápolás2 119 149
gépi befejezett ápolás2 74 92
tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben3 119 149
tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben3 61 76
magas törzsnyesés (5m) 90 113

1. a támogatás folyósítása forintban történik, a fenti EUR / ha értékek hektárankénti eurónak megfelelő forintösszegre vonatkoznak
2. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja és a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Evt. Vhr.) 44. § (1) bekezdése szerint
3. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja és a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Evt. Vhr.) 44. § (2) bekezdése szerintMire lehet fordítani a támogatást?

A támogatást az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló

 • kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás,
 • tisztítás fahasználat,
 • magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, ill. aprítás munkálatainak finanszírozására lehet felhasználni.

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

40%* / 50%*

* KMR: 40%, konvergencia régiók: 50%

Széchenyi 2020 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Mely vállalkozások pályázhatnak?

A támogatást az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi, illetve önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.


Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
 • nem minősül átlátható szervezetnek,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • be kell mutatni, hogy a támogatott tevékenység hatására miként nőtt az erdő gazdasági értéke,
 • az Evt. Vhr. 3. számú mellékletében szereplő intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei ne legyenek (részletek és kivételek a pályázati felhívásban),
 • eleget kell tenni a bejelentési kötelezetsségnek (Evt. Vhr. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerint és a 24. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint)

Milyen területi korlátozással kell számolni?

A támogatott tevékenységek az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott erdészeti igazgatási egységek teljes, vagy azok területileg lehatárolt, összefüggő területén valósíthatóak meg. A támogatott erdőterületnek az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként kell szerepelnie.

A támogatott erdőrészlet ugyanezen pályázati felhívás keretében, illetve a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti támogatásban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem részesülhetett támogatásban a VP-5-8.6.2-16 pályázatban elszámolni kívánt azonos tevékenységtípusra.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy tevékenységre igényelhető támogatás,
 • a minimálisan támogatható erdőméret nagysága 2,0 ha,
 • tisztítás, valamint törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás
 • az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre nem vehető igénybe támogatás,
 • a pályázónak rendelkeznie kell az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel,
 • előleg igénylésére nincs lehetőség,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges finanszírozni,
 • a pályázati forrás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP-5-8.6.2-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (Széchenyi 2020 pályázati portál)