SJGY

Magyar Multi Program IV. – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése
GINOP-1.2.11-20 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-1.2.11-20 pályázatról

A GINOP-1.2.11-20 kódszámú, Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése c. pályázat célja, hogy a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari KKV-k fejleszthessék kapacitásaikat. A támogatható projektek száma várhatóan 18-365 db lesz.


A támogatás összege

 • 20 millió Ft - 400 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a beruházási helyszíntől függően az érték alacsonyabb is lehet, pl. max. 35%, vagy max. 45%

Széchenyi 2020 GINOP-1.2.11-20 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • automatizált termelési rendszerek / gyártási technológiák / folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztésére,
 • robottechnológia alkalmazására,
 • intelligens gyártás megoldásokra,
 • gyártási licenc, gyártási know-howra,
 • ingatlan átalakítására, bővítésére, fejlesztésére,
 • információs technológia-fejlesztésekre,
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére,
 • infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatásokra,
Elszámolható költségek Belső korlátok
új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása min. nettó 200 ezer Ft / eszköz
gyártási licenc / know-how max. 10%
infrastrukturális és ingatlan beruházás max. 60%, fajlagos ktg. korlátokkal
IT fejlesztés min. nettó 210 ezer Ft / eszköz, max. 50%
rendszerek és szabványok bevezetése, tanúsítványok megszerzése max. 10%
projektelőkészítés költségei max. 10%


Kik pályázhatnak?

 • kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, ill. kisközépvállalkozás, melynek az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő volt,
 • a vállalkozás min. 2 teljes (2x365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele min. 50 millió Ft,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele min. 5%-kal magasabb, mint az azt megelőző év nettó árbevétele,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele magasabb, mint a GINOP-1.2.11-20 pályázat keretében elszámolni tervezett összköltség,
 • a vállalkozás fejlesztési igénye a pályázati felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenység valamelyikére irányul,
 • a vállalkozás aktuálisan szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik (a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átesett)

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-1.2.7-20 kódszámú (Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című) pályázat keretében,
 • a pályázó partner, vagy kapcsolt vállalkozása részesült már támogatásban a GINOP-1.2.11-20 pályázat keretében,
 • a pályázó fejlesztési igénye TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó fejlesztési igénye szálláshely és / vagy fürdőfejlesztésre irányulna,
 • a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 3 éves fenntartási kötelezettség

Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett, nem Közép-magyarországi régióban található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre,
 • az előleg mértéke a megítélt támogatás max. 25%-a lehet,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a minél régebb óta működő, minél több főt foglalkoztató, minél nagyobb árbevételű vállalkozások,
 • a pályázat keretében kizárólag a VTSZ listában szereplő eszközök / TESZOR listában szereplő szoftverek vásárolhatóak meg,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-1.2.11-20 pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Magyar Multi Program IV. – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése (Széchenyi 2020 portál)