SJGY

Csemetekertek gépbeszerzése
VP2-4.1.3.7-20 (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ)

Röviden a VP2-4.1.3.7-20 pályázatról

A VP2-4.1.3.7-20 kódszámú, Csemetekertek gépbeszerzése c. pályázat célja, hogy javítsa a kertészeti ágazatokban tevékenykedő hazai mezőgazdasági termelők versenyképességét. A támogatható projektek száma várhatóan 100-150 db lesz.


A támogatás összege

 • max. 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* Közép-Magyarországi régióban max. 40%; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 VP2-4.1.3.7-20 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

A vissza nem térítendő támogatást erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a pályázati felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzésére lehet fordíteni, pl.:

 • traktorok beszerzésére (kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor vásárolható meg) ,
 • terület-előkészítés során használ gépek vásárlására,
 • talaj-előkészítési gépek beszerzésére,
 • növényvédelemben alkalmazott gépek megvásárlására,
 • ingatlan átalakítására, bővítésére, fejlesztésére,
 • szaporítóanyag-termesztési gépek beszerzésére,
 • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére (kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható tevékenység),
 • projekt-előkészítés finanszírozására (választható, önállóan nem támogatható tevékenységek),
 • a kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlására (választható, önállóan nem támogatható tevékenységek),
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek (pl.: targonca, rakodógép) beszerzésére (választható, önállóan nem támogatható tevékenységek) (max. 15%)

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amennyiben

 • a Kormány előzetesen hozzájárult a pályázat benyújtásához és
 • a hozzájárulásról szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta a pályázó a támogatási kérelemhez.

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó a támogatást nem erdészeti szaporítóanyag-termesztést szolgáló projektekhez igényli,
 • a pályázó részesült már támogatásban a VP2-4.1.3.7-20 pályázat keretében,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,


Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 5 éves fenntartási kötelezettség

Biztosítékok köre

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • az előleg mértéke a megítélt támogatás max. 50%-a lehet,
 • a pályázat bírálata során előnyt élveznek a minél több új munkahelyet létrehozó, a kiemelt földrajzi területen működő, csemetekerti engedéllyel működő vállalkozások,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP2-4.1.3.7-20 pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Csemetekertek gépbeszerzése (Széchenyi 2020 portál)