SJGY

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása (A KERET KIMERÜLT)

A támogatás igénylésére eredetileg 2014. október 16. és 2014. december 31. között lett volna lehetőség, ám az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság 2014.12.12-i kormany.hu-n megjelent közleménye szerint a 83/2011. (VIII. 31.) minisztériumi rendelet alapján nyújtható támogatási keret kimerült. Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálta el.


A borászati gépek beszerzésére szolgáló mezőgazdasági pályázat célja

A pályázat legfontosabb célja a bortermeléssel foglalkozó vállalkozások összteljesítményének javítása, illetve a minőségi borászati termékek előállításának, vagy forgalmazásra történő előkészítésének hatékonyabbá tétele.


A támogatás összege és mértéke

 • minimum 1 millió Ft, maximum 100 millió Ft az igényelhető vissza nem térítendő támogatás,
 • őstermelők, mikro-, kis- és középvállalkozások esetén 40%, nagyvállalatok esetén 20% a támogatás mértéke (intenzitása)

Pályázók köre

 • őstermelrők, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok,
 • borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel, valamint egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadóraktári engedéllyel rendelkező borászati üzem

Pályázatból kizártak köre

 • a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik,
 • a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadóraktári engedéllyel,
 • bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik,
 • jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik

Mire lehet fordítani a támogatást?

Az MVH honlapján található hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépekre igényelhető támogatás, amennyiben a kérelmező a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig 100% kifizette.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton,
 • a támogatáshoz 5 éves fenntartási kötelezettség társul,
 • a támogatást kérelmezőnek (legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg) szerepelnie kell az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerében,
 • a kérelmezőnek a támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást kell vezetnie,
 • a gép gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig nem telhet el 2 évnél több idő,
 • a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén az elszámolható költségek összege meg kell, hogy haladja a megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét,
Hasznos információk

A Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzését szolgáló támogatás eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása (MVH portál)