SJGY

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
VP3-4.2.2-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP3-4.2.2-16 pályázatról

A közkeletű nevén borászatok támogatása, vagyis a VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása c. pályázat termelői csoportoknak, már működő mezőgazdasági termelőnek minősülő, ill. nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, legfeljebb mikro-, vagy kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára nyújt segítséget borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházások kivitelezéséhez.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* Közép-magyarországi régiós beruházás helyszín esetén max. 40%

Széchenyi 2020 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltásra,
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzésére,
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítésére,
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre, pl. épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, világítási rendszerek korszerűsítésére, új energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzésére,
 • egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységekre, pl. csomagolás korszerűsítésére az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, stb.
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására,
 • számos általános költségre, pl. mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek,
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek költségeire, valamint szabadalmakra, licencekre, szerzői jogokra és védjegyekre, vagy eljárások megszerzésére,
 • a projekthez szorosan kapcsolódó ingatlanvásárlás finanszírozására (max. 2%),
 • infrastruktúra-fejlesztésre a borászati üzemen belül,
 • korlátozottan bortároló tartálykapacitás bővítésére (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály),
 • korlátozottan fahordó vásárlására

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel és
 • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-, vagy kisvállalkozás, amennyiben

 • egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és
 • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel és
 • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • a tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható; nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30 pontot,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A VP3-4.2.2-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)