SJGY

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése
VP2-4.1.1.7-20 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP2-4.1.1.7-20 pályázatról

A Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése c. pályázat a már működő mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújt segítséget a sertés-, illetve baromfitartó telepeik járványvédelmi rendszereinek korszerűsítésére.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • max. 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás (egyéni, illetve kollektív beruházás esetén egyaránt)

Szükséges önrésszel rendelkezni?

Amennyiben a pályázó természetes személy, úgy a pályázat benyújtásához az önerő rendelkezésre állásáról elegendő nyilatkozatot tennie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* Közép-Magyarországi régióban max. 40%; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek finanszírozására (pl. sertés-, vagy baromfitartó telepi épületek, építmények építése, átalakítása),
 • építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére (pl. állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése),
 • a pályázat keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek energiaellátását szolgáló megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, napelemes rendszer, szélenergia, stb.) finanszírozására (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • a projekt szakmai előkészítésére, közbeszerzésre (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • mérnöki feladatokra (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • projektmenedzsmentre(önállóan nem támogatható tevékenység),
 • egyéb szolgáltatások igénybevételére(önállóan nem támogatható tevékenység),
 • az állattartó telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésre (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • telepi takarmánytárolás és -kezelés korszerűsítésére (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítására (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • karanténistálló kialakítására (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • higiéniai sorompó kialakítására (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • az állattartó telepi rágcsálómentesség elősegítésére az épületek körüli kulé kavics borítással (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • bálatakaró ponyva beszerzésére (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • madárháló beszerzésére (önállóan nem támogatható tevékenység)

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • sertések, vagy baromfifélék tenyésztésével / tartásával foglalkozik és
 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Legalább öt tagból álló konzorcium (termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet), amennyiben

 • a tagok sertések, vagy baromfifélék tenyésztésével / tartásával foglalkoznak és
 • a tagok utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi - árbevételeinek összegessége legalább 50%-ban mezőgazdasági tevékenységből származik
 • a konzorciumban részt vevő tagok legalább 50 %-ának igazolni kell a min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemméretet.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP2-4.1.1.7-20 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • max. 50% előleg igényelhető,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg (infrastrukturális beruházás esetén a Magyar Államkincstár előzetes helyszíni szemléjét követően kezdhető meg a projekt!)
Hasznos információk

A VP2-4.1.1.7-20 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (Széchenyi 2020 pályázati portál)