SJGY

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
VP2-4.1.1-20 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP2-4.1.1-20 pályázatról

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása c. pályázat a már működő állattartó telepek üzemeltetőinek nyújt segítséget az állatok tartási körülményeinek fejlesztéséhez.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • 1. fejlesztési célterület (baromfitartó telep korszerűsítése) esetén min. 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • 2. fejlesztési célterület (sertéstartó telep korszerűsítése) esetén min. 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • 3. fejlesztési célterület (szarvasmarhatartó telep korszerűsítése) esetén min. 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • 4. fejlesztési célterület (juh- és kecsketartó telep korszerűsítése) esetén min. 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • 5. fejlesztési célterület (egyéb állattartó telep korszerűsítése) esetén min. 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Szükséges önrésszel rendelkezni?

Amennyiben a pályázó természetes személy, úgy a pályázat benyújtásához az önerő rendelkezésre állásáról elegendő nyilatkozatot tennie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* Közép-Magyarországi régióban max. 40%; +10% kollektív projekt esetén; +10% fiatal mezőgazdasági termelő esetén

Széchenyi 2020 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítására és fejlesztésére, tejhűtés és tejtárolás, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítására
 • istálló, tojás válogató-, fejő- és tejház építésére, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítására, keltető épület, fürösztő építésére, férőhely kiépítésére,
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzésére, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei finanszírozására,
 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére,
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítésére,
 • világítási rendszerek korszerűsítésére,
 • napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek kiépítésére,
 • számos általános költségre, pl. közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségei, könyvvizsgálat, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségekre

Mely vállalkozások pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék, baromfifélék, lófélék (ló, szamár, öszvér), húshasznosítású galambok, fürjek, nyulak, méhek, vagy csincsillák tenyésztésével / tartásával kíván foglalkozni és
 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt évi) -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezett.

Termelői csoport, termelői szervezet, vagy szociális szövetkezet, amennyiben

 • sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék, baromfifélél, lófélék (ló, szamár, öszvér), húshasznosítású galambok, fürjek, nyulak, méhek, vagy csincsillák tenyésztésével / tartásával kíván foglalkozni és
 • a kollektív projektben részt vevő tagok legalább 50 %-ának igazolni kell a min. 6 000 EUR STÉ mezőgazdasági üzemméretet.

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP2-4.1.1-20 kódszámú pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a VP-2-4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a beruházási helyszínhez kapcsolódóan már részesült támogatásban,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • állatlétszám szintentartása: az állattartó telep éves átlagos állatlétszámát fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Milyen biztosítékra van szükség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

További gyakorlati tudnivalók

 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • STÉ kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator,
 • indokolt esetben max. 50% előleg igényelhető,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • energiaellátást biztosító projekt esetén az összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazolni szükséges,
 • a pályázati forrás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg (infrastrukturális beruházás esetén az MVH előzetes helyszíni szemléjét követően kezdhető meg a projekt!)
 • a pályázónak meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak
Hasznos információk

A VP2-4.1.1-20 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)